Trainingsaanbod 

Avinty Jeugdzorg & Gehandicaptenzorg

Welkom!
Bij deze de verdere informatie over de Care4 trainingen.

 

Inventarisatie opleidingsbehoefte voorjaar 2022

Avinty Jeugdzorg & Gehandicaptenzorg zal dit voorjaar wederom een aantal modulaire opleidingen organiseren met het doel bestaande en nieuwe beheerders verder te scholen voor het inrichten en beheren van Care4 (en Care4Classic).
We willen eerst inventariseren wat de interesse is voor de verschillende modules en op basis daarvan verschillende modules gaan plannen.
Hieronder volgt een overzicht met informatie over de verschillende modules en tevens is aangegeven voor welk type medewerker de modules geschikt zijn.

In het algemeen geldt:

 • Locatie: de opleidingen vinden in principe fysiek plaats op locatie in Veenendaal
 • Tijden: 9.30 uur tot 16.30 uur
 • Kosten: € 800,- per persoon per dag (excl. BTW)
 • Aantal deelnemers: er kunnen maximaal 8 deelnemers per module deelnemen
 • Certificaat: bij het afronden van de module ontvangt de deelnemer een certificaat.
 • Materiaal: deelnemers zorgen zelf voor een laptop

Wij vragen jullie om de interesse van jullie organisatie voor een of meerdere modules aan te geven (ook als jullie dit reeds eerder hebben gedaan). Stuur uiterlijk maandag 21 maart 2022 een e-mail naar info.nedercare@avinty.com, met daarin:

 • Naam organisatie
 • Naam cursist(en)
 • Functie(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Module(s) waarvoor interesse is

Op basis van de inventarisatie zullen we bekijken welke modules er in de komende maanden georganiseerd gaan worden.

Inhoud, data en opbouw van de trainingen

Deelname aan de eerste 2 modules leidt tot certificering. Hiervoor gelden geen eisen ten aanzien van kennis en kunde. Module 1 t/m 3 zijn voor beginnende applicatie beheerders.

 

Module 1 Introductie + fundamenten Care4/Care4Classic (2 dagen)

Dag 1 Introductie + fundamenten Care4/Care4Classic
Dag 2 Fundamenten Care4/Care4Classic

Beschrijving:

In de basiscursus introductie en fundamenten Care4/Care4Classic worden onder andere de volgende onderwerpen doorgenomen:

 • Hoe en wat van Care4/Care4Classic
 • Uitleg benchmark
 • Verbindingen tussen Care4 en Care4Classic
 • Fundamenten/pijlers van het ECD: Organogram-Productgebouw-Disciplines
 • Benchmark, autorisatie, cliëntdossier, codetabellen

Module 2 Basis zorginhoud Care4 (1 dag)

Beschrijving:

In de cursus basis zorginhoud Care4 worden behandeld:

 • Instrumenten als: zorgdocumentsjablonen, formulieren, rapportage.
 • Instellingen in configuratiescherm Care4Classic, Autorisatie Care4, SOLR indexen

Module 3 Basis zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer (3 dagen)

Beschrijving:

In de basiscursus Zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer wordt aandacht besteed aan:

 • Instellingen in configuratiescherm Care4
 • Autorisatie Care4/Care4Classic
 • SOLR indexen
 • Inrichting van de tabellen, interne producten en externe producten (van betalers)
 • Inlezen en versturen van berichten
 • Leggen van prestatiekoppeling
 • Draaien van een case of facturatierun
 • Instrumenten zorginhoud: zorgdocumentsjablonen, formulieren en rapportage

Module 4 Basis workflow (1 dag)

Voorkennis: basis BPMN-modelleren

Beschrijving:

 • Algemene techniek en technische omgeving nodig voor workflow
 • BPMN-gebruik binnen Care4
 • Events
 • Workflow voorbeelden

Huidige workflows zijn voornamelijk gebaseerd op formulieren, deze worden beperkt behandeld (deze module is expliciet geen cursus formulieren bouwen). Vanuit deze kennis wordt de cursus opgebouwd en uitgebreid met de kennis over het gebruik van BPMN binnen Care4 en de bijbehorende onderdelen zoals events. Deze training wordt gegeven aan de hand van diverse voorbeelden en daaruit voortvloeiende workflows en mogelijkheden.

Module 5 Verdieping facturatie en berichtenverkeer (2 dagen)

Deze module is voor gevorderde applicatiebeheerders.

Beschrijving:

In de verdiepingscursus ‘Facturatie en berichtenverkeer’
wordt gekeken naar:

 • Verdieping van factuurinstructies
 • Onderzoeken waarom iets niet meegaat in de factuur
 • Hoe zorg je voor een volledige facturatie
 • Validatie en retourcodes
 • Hulprapportages in Access die helpen facturatie en berichten te beoordelen

Bij elk van deze onderdelen wordt teruggegrepen op kennis uit de basiscursus.
Deze verdieping is bedoeld voor medewerkers die in Care4 voldoende rechten hebben om codetabellen aan te passen. De medewerker is een groot gedeelte van de tijd bezig met het proces rondom de facturatie en is op de hoogte van externe producten en de inrichting van factuurinstructies.

Vragen over CARE4 trainingen?

13 + 4 =

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor dit contactmoment. In ons Privacy Statement vindt u meer informatie.