Ontdek ECD CARE4 - Registreer je voor onze webinar!

Trainingsaanbod najaar 2020

Avinty Jeugdzorg & Gehandicaptenzorg

In September 2020 start een aantal modulaire opleidingen met het doel bestaande en nieuwe beheerders verder te scholen voor het inrichten en beheren van Care4Classic en Care4.

Naast de klassikale opleidingen zijn er huiswerkopdrachten beschikbaar en krijgen cursisten toegang tot de Avinty les-omgeving. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende modules met de data en wordt tevens aangegeven voor welke type medewerker de modules geschikt zijn.

Trainingen

Locatie

Veenendaal of digitaal
}

Tijden

09:30 – 16:30

Kosten

€800,-  (ex. btw)
per deelnemer per dag

Deelnemersmaximum

Maximaal 8

materiaal

Indien noodzakelijk zorgt Avinty voor cursuslaptops

h

Certificaat

Bij het afronden van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat

Opgave


Je kunt je opgeven door uiterlijk 3 juli 2020 een e-mail te sturen aan info.nedercare@avinty.com, onder vermelding van:
• Naam organisatie:
• Naam cursist:
• Functie:
• Dieetwensen:
• E-mailadres
• Telefoonnummer:

Uiterlijk 6 augustus 2020 ontvangt u een bevestiging van deelname.
Daarna is de deelname en betalingsverplichting definitief. In geval van ziekte kunnen wij geen restitutie verlenen, vanwege reeds gemaakte kosten en de eventuele annuleringsvoorwaarden van de locatie.

Trainingsaanbod najaar 2020 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende modules met de data en wordt tevens aangegeven voor welke type medewerker de modules geschikt zijn. Module 1 t/m 3 is specifiek voor beginnende applicatiebeheerders; zij ontvangen na deelname een certificaat. Er gelden geen eisen ten aanzien van kennis en kunde om deel te kunnen nemen. Voor meer ervaren applicatiebeheerders volstaat deelname aan de onderdelen 2 en 3.

Opleidingsmodules

Module 1: fundamenten Care4Classic / MoreCare4
Doelgroep: beginnende applicatie beheerders

In de basiscursus introductie en fundamenten Care4Classic/MoreCare4 worden onder andere de volgende onderwerpen doorgenomen:

• Het hoe en wat van Care4Classic en MoreCare4
• uitleg benchmark
• verbindingen tussen Care4Classic en MoreCare4
• fundamenten/pijlers van het ECD: Organogram-Productgebouw-Disciplines
• benchmark, autorisatie, cliëntdossier, codetabellen

}

2021

Deze module wordt in 2021 opnieuw aangeboden.

Module 2: basis zorginhoud MoreCare4

Doelgroep: beginnende applicatie beheerders; tevens voor meer ervaren applicatiebeheerders

In de basiscursus introductie en fundamenten Care4Classic/MoreCare4 worden onder andere de volgende onderwerpen doorgenomen:

In de cursus basis zorginhoud MoreCare4 worden behandeld: • Instrumenten als: zorgdocumentsjablonen, formulieren, rapportage. • Instellingen in configuratiescherm MoreCare4, Autorisatie MoreCare4, SOLR indexen

}

2021

Deze module wordt in 2021 opnieuw aangeboden.

Module 3: basis zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer
Doelgroep:  beginnende applicatie beheerders; tevens voor meer ervaren applicatiebeheerders

In de basiscursus Zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer wordt aandacht gegeven aan bijvoorbeeld:

• Instellingen in configuratiescherm MoreCare4 • Autorisatie MoreCare4 • SOLR indexen • Inrichting van de tabellen, interne producten en van betalers externe producten • Inlezen en versturen van berichten • Leggen van prestatiekoppeling • Draaien van een case of facturatierun • Instrumenten zorginhoud: zorgdocumentsjablonen, formulieren en rapportage

Locatie

Veenendaal of digitaal
}

Tijden

09:30 – 16:30
}

27 Oktober 2020

(DAG 1)

Basis zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer

}

29 Oktober 2020

(DAG 2)

Basis zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer

}

2 November 2020

(DAG 3)

Basis zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer

Module 4: basis BI/rapportages
Als losse modules te volgen

De twee trainingsdagen zijn als volgt opgebouwd:

• Visie, actoren, vraagverheldering
• Vastleggen: uniform en op één plek
• Aansluiting informatiebehoefte en registratieve/administratieve proces
• Bouwen rapportages en controleren

In deze training leert u de eerste stappen om overzichten te genereren en krijgt u handvatten om het “informatievraagstuk van de organisatie” efficiënter te maken. Een belangrijk middel om actief informatie te verstrekken. De training maakt geen gebruik van een test-database, maar laat de deelnemers in de maninfo-omgeving van hun eigen organisatie werken. Het geleerde wordt direct toegepast in de eigen organisatie en kan gebruikt worden om verder te ontwikkelen. Access is geen must, maar wel een pré.

Locatie

Veenendaal of digitaal
}

Tijden

09:30 – 16:30
}

3 November 2020

(DAG 1)

Basis BI/rapportages

}

5 November 2020

(DAG 2)

Basis BI/rapportages

Module 5: basis workflow
Als losse modules te volgen

Beschrijving:

•Algemene techniek en technische omgeving nodig voor workflow • BPMN • Events • Workflow voorbeelden Huidige workflows zijn voornamelijk gebaseerd op de formulieren, deze worden beperkt behandeld (deze module is nadrukkelijk géén cursus formulieren bouwen). Vanuit deze kennis wordt de cursus opgebouwd en uitgebreid met de kennis over BPMN en de bijbehorende onderdelen zoals events. Deze training wordt gegeven aan de hand van diverse voorbeelden en daaruit voortvloeiende workflows en de huidige mogelijkheden. .

}

2021

Deze module wordt in 2021 opnieuw aangeboden.

Module 6: verdieping facturatie en berichtenverkeer
Doelgroep: gevorderde applicatiebeheerders
Tevens als losse module te volgen

In de verdiepingscursus ‘Facturatie en berichtenverkeer’ wordt gekeken naar:

• Verdieping van factuurinstructies • Onderzoek waarom iets niet mee gaat in de factuur • Hoe zorg je voor een volledige facturatie? • Validatie en retourcodes • Rapportages in Access die helpen facturatie en berichten te beoordelen Bij elk van deze onderdelen wordt terug gegrepen op de kennis uit de basiscursus (modules 1 t/m 3). Deze verdieping is bedoeld voor medewerkers die in Care4 voldoende rechten hebben om tabellen aan te passen. De medewerker is een groot gedeelte van de tijd bezig met het proces rondom de facturatie en is op de hoogte van externe producten en de inrichting van factuurinstructies. .

}

2021

Deze module wordt in 2021 opnieuw aangeboden.

Module 7: verdieping BI/rapportages
Doelgroep: gevorderde applicatiebeheerders
Tevens als losse module te volgen

De training is bedoeld voor gevorderden in het bouwen van rapporten in Access en informatiemanagers en is gericht op het ondersteunen van hun werk in de organisatie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij werken in het Access-account van hun eigen organisatie, zodat ze het geleerde direct kunnen toepassen. Deze cursus bevordert de adviesvaardigheden en de vaardigheden om de informatiebehoefte van de organisatie te managen. Voorafgaand aan de training wordt aan deelnemers gevraagd om een rapport, dat zij zelf gemaakt hebben als case in te brengen voor de training. Het geleerde wordt direct toegepast in de eigen organisatie en kan gebruikt worden om verder te ontwikkelen. De training maakt geen gebruik van een test-database, maar laat de deelnemers in de maninfo-omgeving van de eigen organisatie werken. Deelnemers gebruiken hun eigen laptop mee. Basiskennis van Access is vereist. .

}

2021

Deze module wordt in 2021 opnieuw aangeboden.