Trainingsaanbod najaar 2021

Avinty Jeugdzorg & Gehandicaptenzorg

Avinty Jeugdzorg & Gehandicaptenzorg start in september 2021 een aantal modulaire opleidingen met het doel bestaande en nieuwe beheerders verder te scholen voor het inrichten en beheren van Care4 en Care4Classic. Naast de plenaire sessies worden er huiswerkopdrachten gegeven en krijgen cursisten toegang tot de les-omgeving van Avinty.

Onderaan volgt een overzicht van de verschillende modules met de data en wordt tevens aangegeven voor welke type medewerker de modules geschikt zijn.

Trainingen

Locatie

De opleidingen vinden fysiek plaats op locatie in Veenendaal

}

Tijden

09:30 – 16:30

Kosten

€800,-  (ex. btw)
per deelnemer per dag

Deelnemersmaximum

Maximaal 8
h

Certificaat

Bij het afronden van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat

materiaal

deelnemers zorgen zelf voor een laptop

Opgave

Uiterlijk 13 augustus 2021 door het sturen van een e-mail aan info.nedercare@avinty.com, onder vermelding van:

 • Naam organisatie:
 • Naam cursist:
 • Functie:
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer:

Begin september 2021 ontvangt u een bevestiging van deelname, daarna is de deelname en betalingsverplichting definitief. In geval van ziekte kunnen wij vanwege reeds gemaakte kosten geen restitutie verlenen. Het is wel mogelijk om dan een collega te laten deelnemen.

Deelname aan de eerste 2 modules leidt tot certificering. Hiervoor gelden geen eisen ten aanzien van kennis en kunde.

Let op: voor workflow bieden wij een extra ronde op 26 augustus, bij voldoende deelnemers ontvangt u begin augustus bevestiging van deelname. U kunt zich tot uiterlijk 4 augustus voor de training workflow op 26 augustus aanmelden.

Module 1: Introductie + fundamenten C4C/MC4

In de basiscursus introductie en fundamenten Care4Classic/MoreCare4 worden onder andere de volgende onderwerpen doorgenomen:
 • Het hoe en wat van CARE4 / Care4Classic
 • uitleg benchmark
 • verbindingen tussen Care4Classic enCare4classic
 • fundamenten/pijlers van het ECD: Organogram-Productgebouw-Disciplines
 • benchmark, autorisatie, cliëntdossier, codetabellen

Introductie + fundamenten C4C/MC4 (dag 1)
(module 1 t/m 3 voor beginnende applicatie beheerders)

Locatie

Veenendaal

}

Tijden

09:30 – 16:30
}

22 september 2021

}

28 september 2021

Introductie + fundamenten C4C/MC4 (dag 1)

Fundamenten C4C/MC4 (dag 2)

Module 2 Basis zorginhoud MC4

In de basiscursus introductie en fundamenten Care4Classic/MoreCare4 worden onder andere de volgende onderwerpen doorgenomen:

In de cursus basis zorginhoud MoreCare4 wordt behandeld:

 • Instrumenten als: zorgdocumentsjablonen, formulieren, rapportage.
 • Instellingen in configuratiescherm Care4, Autorisatie MoreCare4, SOLR indexen

Als losse modules zijn module 3 t/m 5 beschikbaar.

Locatie

Veenendaal

}

Tijden

09:30 – 16:30
}

30 september 2021

basis zorginhoud MoreCare4

Module 3 – Basis zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer

In de basiscursus Zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer wordt aandacht gegeven aan bijvoorbeeld:
 • Instellingen in configuratiescherm Care4
 • Autorisatie Care4
 • SOLR indexen
 • Inrichting van de tabellen, interne producten en van betalers externe producten
 • Inlezen en versturen van berichten
 • Leggen van prestatiekoppeling
 • Draaien van een case of facturatierun
 • Instrumenten zorginhoud: zorgdocumentsjablonen, formulieren en rapportage

Locatie

Veenendaal

}

Tijden

09:30 – 16:30
}

5 oktober 2021

}

7 oktober 2021

}

12 oktober 2021

basis zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer (dag 1)

basis zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer (dag 2)

basis zorgadministratie, facturatie en berichtenverkeer (dag 3)

Module 4 basis workflow

Beschrijving:
 • Algemene techniek en technische omgeving nodig voor workflow
 • BPMN- gebruik binnen Care4
 • Events
 • Workflow voorbeelden

Huidige workflows zijn voornamelijk gebaseerd op de formulieren, deze worden beperkt behandeld (deze module is expliciet geen cursus formulieren bouwen). Vanuit deze kennis wordt de cursus opgebouwd en uitgebreid met de kennis over het gebruik van BPMN binnen Care4 en de bijbehorende onderdelen zoals events. Deze training wordt gegeven aan de hand van diverse voorbeelden en daaruit voortvloeiende workflows en mogelijkheden.

Deze training duurt 1 dag, u kunt zich aanmelden tot 4 augustus voor de training op 26 augustus, en tot 13 augustus voor de training op 2 november.

Locatie

Veenendaal

}

Tijden

09:30 – 16:30
r

Voorkennis: BPMN-modelleren

}

26 augustus 2021

}

2 november 2021

basis workflow

basis workflow

Module 5  Verdieping Facturatie en Berichtenverkeer (voor gevorderde applicatiebeheerders)

In de verdiepingscursus ‘Facturatie en berichtenverkeer’ wordt gekeken naar:
 • Verdieping van factuurinstructies
 • Onderzoek waarom iets niet meegaat in de factuur
 • Hoe zorg je voor een volledige facturatie?
 • Validatie en retourcodes
 • Hulprapportages in Access die helpen facturatie en berichten te beoordelen

Bij elk van deze onderdelen wordt teruggegrepen op kennis uit de basiscursus.

Deze verdieping is bedoeld voor medewerkers die in Care4 voldoende rechten hebben om codetabellen aan te passen. De medewerker is een groot gedeelte van de tijd bezig met het proces rondom de facturatie en is op de hoogte van externe producten en de inrichting van factuurinstructies.

Locatie

Veenendaal

}

Tijden

09:30 – 16:30
}

4 november 2021

}

9 november 2021

verdieping facturatie en berichtenverkeer (dag 1)

verdieping facturatie en berichtenverkeer (dag 2)

Vragen over CARE4 trainingen?