De nieuwe Wet Zorg en Dwang

22 nov 2019 | CARE4

De nieuwe Wet Zorg en Dwang

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang (WZD) in werking. Wel is het eerste jaar van de WZD een overgangsjaar. De nieuwe wet beoogt een zorgvuldige afweging bij het inzetten van onvrijwillige zorg en gaat uit van het principe van ‘geen dwang, tenzij’. Deze wet vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).

De WZD geldt voor cliënten met een verstandelijke beperking of dementie als:

 1. een ter zake deskundig arts heeft vastgesteld dat zij in verband met VB of PG professionele zorg nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen. Van ernstig nadeel kan sprake zijn als de cliënt:
  • zichzelf of anderen in levensgevaar brengt, of er bestaat een aanzienlijk risico daarop
  • zichzelf of anderen ernstig lichamelijk letsel toebrengt, of er bestaat een aanzienlijk risico daarop
  • zichzelf of anderen ernstige psychische, (im-)materiele of financiële schade toebrengt, of er bestaat een aanzienlijk risico daarop
  • ernstig verwaarloosd is of maatschappelijk ten onder gaat, of er bestaat een aanzienlijk risico daarop
  • zijn eigen of andermans ontwikkeling in ernstige mate verstoord, of er bestaat een aanzienlijk risico daarop
  • de veiligheid van cliënt wordt bedreigd, al dan niet onder invloed van een ander, of er bestaat een aanzienlijk risico daarop
  • het gedrag van cliënt zo hinderlijk is dat dit agressie oproept bij anderen, of er bestaat een aanzienlijk risico daarop
  • de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is, of er bestaat een aanzienlijk risico daarop

2. zij van het CIZ een indicatie hebben ontvangen voor zorg vanuit de WLZ~VG

Inspelen op verandering
De invoering van deze wet zal een ingrijpende verandering zijn voor veel van onze klanten.
Daar waar dwangmaatregelen nu alleen nog binnen een BOPZ-erkende instelling plaats kunnen vinden, kunnen deze met de komst van de WZD overal plaatsvinden waar de cliënt is, dus ook in de ambulante zorg of binnen dagbesteding.

Tevens introduceert deze wet een tweetal nieuwe functionarissen: de Zorgverantwoordelijke en de WZD-functionaris.

Toekomstgericht 
NederCare heeft samen met een groep klanten waarvoor de WZD gaat gelden, de gewenste aanpassingen voor MoreCare4 in kaart gebracht.

Naar verwachting zullen de voor de WZD noodzakelijke nieuwe en/of aangepaste functionaliteiten beschikbaar komen in versie 2.1. Verwachte releasedatum 30 november 2019.

Nog niet alle informatie is bekend, maar we weten wel hoe de zaken er in grote lijnen uit gaan zien. Klanten worden straks dan ook in MoreCare4 ondersteunt om vanaf 1 januari 2020 te gaan werken volgens de Wet Zorg en Dwang.

Bij vragen of gewenste nadere informatie over MoreCare4 en de WZD kan contact worden opgenomen met info@nedercare.nl

Jeugdzorg & Gehandicaptenzorg

Het CARE4 ECD ondersteunt het volledige primaire proces van zorgaanbieders voor zowel registratieve als zorginhoudelijke taken. CARE4 wordt optimaal ingericht volgens jouw manier werken.

Gerelateerde berichten

De eindgebruiker altijd in beeld

Binnen Avinty is de eindgebruiker een belangrijk onderdeel van de ontwikkelvisie. Om de...

Nieuw adres Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie

Vanaf vandaag hebben Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie een nieuw onderkomen. We...

Avinty marktleider GGZ

We beginnen de week met goed nieuws. De nieuwe EPD-inventarisatie in de GGZ-markt van M&I...

Avinty dit jaar niet op Zorg&ICT

Vanwege de grote impact die COVID heeft gehad op de zorg heeft Avinty besloten dit jaar niet deel...

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...
Share This