Op weg naar een zelfstandiger toekomst met CARE4 en Jouw Omgeving

Case Ambiq

Uitdaging 
“Help ons om blijvend hoge kwaliteit te bieden aan onze cliënten in een wereld waarin de organisatie van zorg verandert en de problematiek van cliënten en systeem toeneemt. We zoeken naar een integrale aanpak van deze problematiek.”

Oplossing
We voorzien Ambiq van de juiste digitale toolbox bij het behandelen en begeleiden van cliënten. We helpen Ambiq niet alleen de administratieve druk weg te nemen, maar ook haar cliënten beter te begeleiden op de weg naar zelfredzaamheid. Dat doen we door Ambiq te voorzien van een beter passend ECD in combinatie met onze e-health oplossing Jouw Omgeving.

Stand van zaken
Op dit moment loopt de implementatie met als doel om op 1 februari live te gaan. De integratie van CARE4 en Jouw Omgeving zal zorgen voor een beter werkproces, zodat zorgprofessionals en de cliënt actief betrokken worden bij dát deel van het zorgproces waarbij zij betrokken moeten zijn.

Ambiq 
Ambiq behandelt en begeleidt mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Dit doet zij met specialistische hulp en behandeling.

Markt
Gehandicaptenzorg

Zorgoplossing

  • ECD CARE4
  • Jouw Omgeving

“Een slim ECD voor hulpverlener,    

 cliënt en hun omgeving.”                 

Specialist licht verstandelijke beperking

Ambiq wil dat kinderen en (jong)volwassenen met een LVB gezond en veilig kunnen opgroeien. Zij werkt bij voorkeur ambulant (vanuit de thuissituatie) en waar mogelijk samen met de omgeving (ouders, verzorgers, etc.). Ambiq gaat uit van positieve gezondheid met nadruk op behoud en herstel van het gewone leven van haar cliënten. Inzet op preventie, normaliseren, het versterken van de basisstructuren en eigen regie heeft voor Ambiq hoge prioriteit. Ambiq is er van overtuigd dat technologie en innovatie haar steeds grotere ondersteuningsmogelijkheden kan bieden bij de uitdagingen in de zorg.

Een ECD dat aansluit

Tot op heden wordt het EPD USER gebruikt binnen de organisatie. Dit systeem sluit niet meer aan bij het gebruik door Ambiq. Zij heeft een ECD nodig met een meer holistische kijk op zorg, waarbij de begeleiding, de omgeving en doelen in het leven meer centraal staan. Vanaf februari 2023 gaat Ambiq over naar CARE4. Dit ECD past bij het behandelproces en financieringsstromen van Ambiq, en het kan worden gekoppeld met het cliëntportaal Jouw Omgeving.

Eigen kracht en regie met Jouw Omgeving

Hoe meer afhankelijk een cliënt is van de zorgverlener, hoe meer tijd de zorgverlener nodig heeft voor cliënt. Het beroep doen op eigen kracht (met de inzet van digitale tools) werkt als een katalysator op zelfredzaamheid. Zelfmanagement is moeilijk, voor zowel Ambiq als haar cliënt. Maar met de combinatie CARE4 en Jouw Omgeving helpen we de zorgverlener de cliënt de juiste richting te vinden, waardoor de druk afneemt. Doelen worden opgenomen in het ECD en de voortgang wordt gerapporteerd. Ook is de sociale omgeving van de cliënt hier in opgenomen. In de cliëntomgeving Jouw Omgeving kan de cliënt (al dan niet samen met hulp) werken aan eigen doelen.

Jouw Omgeving app

Klaar voor de (zelfstandige) toekomst

De implementatie is in gang gezet en op 1 februari maakt Ambiq de overstap naar CARE4. Alle zorgprofessionals gebruiken vanaf dat moment CARE4 en de cliënten en verwanten hebben de mogelijkheid om via Jouw Omgeving actief mee te doen.

Wil je ook blijvend kwaliteit aan je cliënten bieden? Laten we kijken hoe we voor jou ook een goede digitale oplossing inrichten. Wil je meer weten over de combinatie CARE4 en Jouw Omgeving en van gedachten wisselen over de toepassing ervan?

Plan een afspraak met Paul van den Berg via Paul.vandenBerg@avinty.com