Gehandicaptenzorg

CARE4 hét ecd voor de gehandicaptenzorg

Het CARE4 ECD van Avinty Gehandicaptenzorg ondersteunt het volledige primaire proces van zorgaanbieders voor zowel registratieve als zorginhoudelijke taken.

Het ECD voor de gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg ECD

waardevol leven

Hét ecd voor de gehandicaptenzorg

Als begeleider in de gehandicaptenzorg heb je ervoor gekozen om mensen met een beperking te begeleiden. Je doel is dat ze een zo optimaal mogelijk en waardevol leven kunnen leiden. Met passie en plezier begeleidt je je cliënten in hun dagelijkse functioneren waarbij je altijd uitgaat van hun mogelijkheden. CARE4 zorgt ervoor dat je je werk zo goed mogelijk kunt doen. Door informatie te stroomlijnen en beschikbaar te maken op de juiste momenten. Daarnaast beperken we alle administratieve handelingen tot een absoluut minimum. Zo kun je jouw tijd zoveel mogelijk besteden aan het werk dat je met veel passie hebt gekozen: mensen laten stralen en in hun kracht zetten met stimulerende activiteiten.

bewezen oplossing

Fantastisch gereedschap

Als we zorgprofessionals en cliënten ondersteunen met fantastisch gereedschap, dan wordt de zorg beter. Dát is onze overtuiging. Het ECD CARE4 van Avinty is een bewezen oplossing, die het volledige primaire proces van zorgaanbieders voor zowel registratieve als zorginhoudelijke taken ondersteunt.

Avinty is marktleider in de Jeugdzorg en groeit in de Gehandicaptenzorg. Ons ECD is een moderne oplossing, dat zich onderscheidt door een plezierige ondersteuning voor de zorg. Het is onze visie dat nauwe samenwerking met onze klanten (co-creatie) zorgt voor een ECD dat beter aansluit bij de gebruikerswensen en tevens veel tijd bespaart. Klanten hebben daarom veel invloed op het ontwikkelproces

Gehandicaptenzorg ECD

Ondersteunt alle financieringsvormen

Optimale ondersteuning

Het ECD CARE4 van Avinty ondersteunt het volledige primaire proces. Onderdeel hiervan is het registeren en volgen van de begeleiding. CARE4 ondersteunt alle financieringsvormen, zonder dat de hulpverlener wordt lastig gevallen met de complexiteit hiervan.

bewezen oplossing

Gebruiksvriendelijkheid voorop

De grootste kracht van CARE4 is de enorme gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Wij begrijpen dat het ECD voor zorgprofessionals belangrijk is maar soms ook een ‘noodzakelijk kwaad’. Door het aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke ontwerp maken we het de zorgprofessional zo prettig en makkelijk mogelijk. Dashboards met essentiële informatie en automatische suggesties voor tijdsverantwoording op basis van de handelingen in het systeem, besparen kostbare tijd.

Gehandicaptenzorg ECD

systemen koppelen

Open platform

Omdat wij geloven dat onze klanten steeds meer gaan samenwerken, moeten de systemen ook meer en beter met elkaar kunnen koppelen. Denk hierbij aan interne systemen (boekhouding, HR), externe sectorale systemen (Vecozo, collega-instellingen) en cliëntsystemen (e-health, gespecialiseerde apps). Daarom is CARE4 ontworpen vanuit het uitgangspunt dat het ECD fundamenteel open moet zijn.

eigen werkprocessen

Standaard oplossing

Omdat we geen maatwerk toepassen, is CARE4 toekomstbestendig en worden noodzakelijke wijzigingen in administratieve en zorginhoudelijke processen voortdurend en eenvoudig doorgevoerd. Daarnaast ondersteunt het ECD de zorgprofessionals optimaal bij de uitvoering van hun eigen werkprocessen. Gehandicaptenzorgorganisaties kunnen hun eigen uitvraagformulieren, processen en ondersteunings- en behandelplannen ontwerpen via een workflow engine. Zo combineren we het beste van twee werelden: een standaard ECD dat toekomstbestendig is met daarbinnen de mogelijkheid om eigen werkprocessen vorm te geven.

Gehandicaptenzorg ECD

case ambiq

Zelfstandiger toekomst

“Mensen met een licht verstandelijke beperking op weg te helpen naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst.” Avinty ondersteunt Ambiq daarbij met de combinatie van CARE4 en Jouw Omgeving. Deze vormen samen een verlengstuk van de hulpverlening. Lees in de case hoe Ambiq haar cliënten helpt meer regie te krijgen.

Cliënt

De cliënt staat centraal binnen het zorgproces. Daarom kan de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger op een eenvoudige manier inloggen en toegang krijgen tot het dossier in het ECD CARE 4. In het dossier is dan o.a. directe inzage in de agenda, rapportages en ondersteuningsplan/behandelplan mogelijk. De cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger beschouwen wij als regisseur. Deze visie is leidend bij de ontwikkeling van CARE4. In co-creatie groeien we van het delen van informatie vandaag, via samen schrijven morgen naar volledig eigenaarschap in de nabije toekomst. De berichten (chat-)functie zorgt voor beveiligde communicatie met de cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger. De begeleider kan dit gebruiken om bijvoorbeeld formulieren of documenten te delen. De cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger kan zelf (delen van) formulieren en documenten invullen. Zelf schrijven betekent immers meer regie en eigenaarschap.

Ambulant begeleider

Als ambulant begeleider heb je begeleidingsmomenten bij de cliënt thuis. Jouw agenda is leidend. Vanuit de agenda volg je jouw dagprogramma, open je dossiers en schrijf je je rapportages. De werkzaamheden vastgelegd in de agenda kunnen eenvoudig worden bevestigd en daarmee verwerkt in de urenregistratie. Via de chatfunctie in het cliëntportaal hou je makkelijk contact met collega’s en cliënten of hun vertegenwoordigers. In het cliëntportaal deel je rapportages of ondersteuningsplannen en vraag je om goedkeuring hiervan. Zo worden administratieve handelingen in CARE4 tot een minimum beperkt.

Gedragswetenschapper

Als gedragswetenschapper heb je een belangrijke rol in de aansturing van de begeleiding van cliënten. Het is dan ook fijn dat je op jouw dashboard in één oogopslag kunt zien in welke dossiers van cliënten een nieuwe rapportage is gemaakt. Ook heb je direct zicht op alle cliënten waar jij bij betrokken bent. Natuurlijk is de agenda ook voor jou belangrijk voor het plannen van je werk. Ook deze ondersteunt optimaal. en deze werkt ook voor jou optimaal. Je kunt eenvoudig doorklikken naar dossiers en rapportages, maar ook snel en eenvoudig je uren registreren.

Begeleider

Als begeleider wonen of dagbesteding, ben je dagelijks met de cliënten van jouw woning of dagbestedingsgroep bezig. Je wordt daarbij ondersteund door de afdelingspagina waar je in het activiteitenschema in één oogopslag ziet wat de cliëntgebonden activiteiten en/of afspraken voor die dag voor de hele woning of groep zijn; inclusief praktische activiteiten zoals een afspraak met de verwarmingsmonteur of andere afdelinggebonden afspraken.
De noodzakelijke administratieve handelingen (zoals de presentie van cliënten), worden zo simpel mogelijk gemaakt, omdat je alleen de afwijkingen van de normale aanwezigheid hoeft aan te geven. Natuurlijk kun je eenvoudig overdrachtsrapportages maken aan het eind van de dag en deze lezen bij de start.

(Team)manager

Voor jou als manager is het belangrijk goed zicht te houden op de bezetting voor jouw team, groep of locatie, maar ook op de caseload van je teamleden. Het dashboard is dan ook zo ingericht dat je direct zicht hebt op de voor jou cruciale informatie en ook jij kunt van daaruit eenvoudig doorklikken naar het achterliggende dossier of document. Natuurlijk heb je ook eenvoudig toegang tot voor jou belangrijke managementinformatie en rapportages.

Zorgadministrateur

Vanaf januari 2021 is er een speciaal dashboard voor de zorgadministratie in CARE4. Dit is onmisbaar in het secundaire proces. Via dit dashboard kunnen alle relevante administratieve handelingen worden uitgevoerd inclusief het totale berichtenverkeer. CARE4 begeleidt je door de reguliere administratieve processen en geeft via signaleringen aan waar je specifiek aandacht voor moet hebben.

Financiële administratie

De financiële administratie word optimaal ondersteund met een eigen dashboard voor alle relevante handelingen voor de facturatie en declaratie.

De cliënt staat centraal binnen het zorgproces. Daarom kan de cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger op een eenvoudige manier inloggen en toegang krijgen tot het dossier in het ECD CARE 4. In het dossier is dan o.a. directe inzage in de agenda, rapportages en ondersteuningsplan/behandelplan mogelijk.

De cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger beschouwen wij als regisseur. Deze visie is leidend bij de ontwikkeling van CARE4. In co-creatie groeien we van het delen van informatie vandaag, via samen schrijven morgen naar volledig eigenaarschap in de nabije toekomst. De berichten (chat-)functie zorgt voor beveiligde communicatie met de cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger. De begeleider kan dit gebruiken om bijvoorbeeld formulieren of documenten te delen. De cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger kan zelf (delen van) formulieren en documenten invullen. Zelf schrijven betekent immers meer regie en eigenaarschap.

Als ambulant begeleider heb je begeleidingsmomenten bij de cliënt thuis. Jouw agenda is leidend. Vanuit de agenda volg je jouw dagprogramma, open je dossiers en schrijf je je rapportages. De werkzaamheden vastgelegd in de agenda kunnen eenvoudig worden bevestigd en daarmee verwerkt in de urenregistratie. Via de chatfunctie in het cliëntportaal hou je makkelijk contact met collega’s en cliënten of hun vertegenwoordigers. In het cliëntportaal deel je rapportages of ondersteuningsplannen en vraag je om goedkeuring hiervan. Zo worden administratieve handelingen in CARE4 tot een minimum beperkt.

Als gedragswetenschapper heb je een belangrijke rol in de aansturing van de begeleiding van cliënten. Het is dan ook fijn dat je op jouw dashboard in één oogopslag kunt zien in welke dossiers van cliënten een nieuwe rapportage is gemaakt. Ook heb je direct zicht op alle cliënten waar jij bij betrokken bent. Natuurlijk is de agenda ook voor jou belangrijk voor het plannen van je werk. Ook deze ondersteunt optimaal. en deze werkt ook voor jou optimaal. Je kunt eenvoudig doorklikken naar dossiers en rapportages, maar ook snel en eenvoudig je uren registreren.

Als begeleider wonen of dagbesteding, ben je dagelijks met de cliënten van jouw woning of dagbestedingsgroep bezig. Je wordt daarbij ondersteund door de afdelingspagina waar je in het activiteitenschema in één oogopslag ziet wat de cliëntgebonden activiteiten en/of afspraken voor die dag voor de hele woning of groep zijn; inclusief praktische activiteiten zoals een afspraak met de verwarmingsmonteur of andere afdelinggebonden afspraken.
De noodzakelijke administratieve handelingen (zoals de presentie van cliënten), worden zo simpel mogelijk gemaakt, omdat je alleen de afwijkingen van de normale aanwezigheid hoeft aan te geven. Natuurlijk kun je eenvoudig overdrachtsrapportages maken aan het eind van de dag en deze lezen bij de start.

Voor jou als manager is het belangrijk goed zicht te houden op de bezetting voor jouw team, groep of locatie, maar ook op de caseload van je teamleden. Het dashboard is dan ook zo ingericht dat je direct zicht hebt op de voor jou cruciale informatie en ook jij kunt van daaruit eenvoudig doorklikken naar het achterliggende dossier of document. Natuurlijk heb je ook eenvoudig toegang tot voor jou belangrijke managementinformatie en rapportages.

Vanaf januari 2021 is er een speciaal dashboard voor de zorgadministratie in CARE4. Dit is onmisbaar in het secundaire proces. Via dit dashboard kunnen alle relevante administratieve handelingen worden uitgevoerd inclusief het totale berichtenverkeer. CARE4 begeleidt je door de reguliere administratieve processen en geeft via signaleringen aan waar je specifiek aandacht voor moet hebben.

De financiële administratie word optimaal ondersteund met een eigen dashboard voor alle relevante handelingen voor de facturatie en declaratie.

Care4 vlaggenschip

Dit ECD/EPD is samen met klanten ontwikkeld. We hebben de afgelopen maanden grote stappen gemaakt met de ontwikkeling van CARE4. Steeds meer klanten willen daarom CARE4 aan hun collega’s laten zien. We zijn erg trots op het resultaat en kijken uit naar de voortzetting van deze reis.

Implementatie.

Onze medewerkers beschikken over een grote mate van deskundigheid op het gebied van de gehandicaptenzorg en de processen die daar gevolgd worden. Dit maakt het schakelen bij de inrichting van het ECD eenvoudiger en zorgt voor een soepele implementatie.

Facturatie & Declaratie.

Het ECD CARE4 ondersteunt alle vormen van facturatie en declaratie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de wereld binnen de instelling en daarbuiten. Dit maakt dat aanpassingen “buiten” geen gevolgen hebben voor de inrichting “binnen”. Wel zo handig!

Wet en Regelgeving.

Avinty Gehandicaptenzorg garandeert het volgen van wet- en regelgeving volgens WLZ, WMO, PGB en D(B)BC. Dit biedt klanten een belangrijke zekerheid.

Co-creatie

Dit ECD is samen met klanten in co-creatie ontwikkeld. Hiervoor wordt samengewerkt in het Platform CARE4, waarin 31 klanten participeren. Onze klanten hebben hiermee directe invloed op de realisatie van het ECD. Het systeem sluit daardoor beter aan op hun wensen en vooral de wensen van de gebruikers. Daar zijn we trots op.

Branchespecifiek.

Avinty Gehandicaptenzorg beschikt over de benodigde kennis over de sector gehandicaptenzorg van zowel de zorginhoudelijke als de administratieve processen. Je mag van ons een begeleidende en leidende rol verwachten ten aanzien van het optimale gebruik van het ECD.

Benieuwd wat CARE4 voor jouw organisatie kan betekenen?

We horen graag van je.