Geestelijke gezondheidzorg

USER
HÉT EPD VOOR DE GGZ

In de Geestelijke Gezondheidszorg werk je met een kwetsbare doelgroep.
USER is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar EPD voor de GGZ dat het hele zorgproces optimaal ondersteunt. De zorgprofessional kan zich focussen op een optimale weg naar herstel voor de patiënt en cliënt.

Impulse Info Systems wordt binnenkort Avinty GGZ.
Voor informatie over USER sturen we je graag door naar Impulse Info Systems.