Analytics

USER Analytics verschaft inzichten waarmee jij de zorg kunt verbeteren. Door de juiste inzichten innoveer je sneller, verlaag je administratieve lasten en acteer je op basis van valuebased healthcare. USER Analytics stelt betrouwbare informatie zo snel en compleet mogelijk beschikbaar op diverse niveaus binnen de zorginstelling.

Het beste van twee werelden

Zelfstanding en Geïntegreerd

De inzichten zijn op elk niveau binnen het USER EPD te integreren, maar kunnen ook binnen een zelfstandige omgeving beschikbaar gesteld worden.

Standaard en selfservice BI

USER Analytics biedt een gestandaardiseerde omgeving met daarnaast uitgebreide mogelijkheden voor selfservice BI. De standaard data is betrouwbaar, geschoond en direct beschikbaar. Deze standaard data kan door de zorginstelling verrijkt worden met data vanuit meerdere bronnen.

Altijd de juiste overzichten

Door de inzet van templates en standaardisatie kunnen selfservice oplossingen eenvoudig gedeeld worden met andere zorginstellingen. Waarom alleen doen, als het samen kan?

Controle

Controleer de geregistreerde zorg op volledigheid en rechtmatigheid, nog voordat deze gefactureerd wordt.

Monitor productie

Monitor de geleverde productie binnen de zorginstelling voor eigen inzicht en voor de communicatie naar de financiers.

Monitor zorg

Krijg inzicht in de cliënten en de geleverde zorg, met als doel de zorg te verbeteren.

Realiteit vs begroting

Zet de realiteit af tegen de begrootte afspraken met financiers en medewerkers

Gebruikers gemak 

Gebruikers gemak voorop

USER Analytics is niet alleen als zelfstandige webapplicatie te benaderen. USER Analytics is ook door single sign on geïntegreerd binnen het EPD. Elke EPD gebruiker (denk daarbij aan de client, behandelaar, zorg coördinator, manager, zorgadministratie, zorgcontroller, etc.) wordt zo vanuit USER Analytics voorzien van gewenste inzichten.

De juiste informatie op de juiste plek
Omdat niet elke zorginstelling in dezelfde fase zit, kan door het inrichten van templates ‘de juiste informatie in de juiste vorm voor de juiste persoon op het juiste moment’ getoond worden.

privacy

Waarborging van privacy

USER kent veel autorisatiemogelijkheden om de privacy van cliënten te waarborgen. Deze binnen het EPD ingestelde autorisatie van privacygevoelige clientgegevens wordt automatisch overgenomen binnen USER Analytics. Dat is 1 van de voordelen van een zelfstandige maar tegelijkertijd geïntegreerde oplossing.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?