USER trainingen

Welkom bij de USER trainingen

Hier vind je een uitgebreid trainingsaanbod voor applicatiebeheerders, functioneel beheerders, eindgebruikers en het management van zorginstellingen. In verband met de Corona richtlijnen zullen de trainingen digitaal plaatsvinden. De cursisten krijgen een inlog voor de lesdatabase van AvintyGGZ en zullen via Teams uitgenodigd worden om deel te nemen aan de trainingen. In de trainingen komen de functionaliteiten van het EPD USER uitgebreid aan bod en is er ruimte voor vragen en om te oefenen op de lesdatabase.

In de trainingen komen de functionaliteiten in USER uitgebreid aan bod.

USER BASIS

Basistraining - 3 mei en 6 mei 2021

Kosten van de complete training bedragen € 936,00

De basistraining is een 2-daagse training. Deze training is gericht op het primaire zorgproces bij verschillende soorten instellingen. De volgende onderdelen komen aan de orde: De basisvaardigheden in USER, het primaire proces met de verschillende financieringstrajecten, werken met de USER dashboards, de zorgviewer, diagnose, registratie van activiteiten en verblijfsdagen, evaluatie, agenda, rapportages, voortgang en sociogram. Aan het eind van dag 2 wordt de kennis van het proces getoetst.

USER applicatiebeheer

N.B. Onderstaande trainingen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden als je al bepaalde onderdelen beheerst of als je niet de ambitie hebt om applicatiebeheerder te worden. 

We zijn voornemens om in het najaar weer een trainingsronde te plannen. N.N.T.B.

Inrichting – 10 mei 2021 - volledig gereserveerd

Kosten van de training bedragen € 468,00

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:
De basisinrichting van USER voor locaties, afdelingen en afdeling/groepen met bijbehorende behandelprogramma’s, activiteiten, verrichtingen en medewerkers. Het werken met de USER agenda en het aanmaken van werktijden. Het genereren en registreren van klinische sessies (verblijfsdagen). Het inrichten van zorgprogramma’s/ zorgpaden.

Beheer - 12 mei 2021 - volledig gereserveerd

Kosten van de training bedragen € 468,00

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:
De algemene beheerschermen waaronder het werken met correctieregistratie, default waarden en logtabellen. De generieke conversietabel komt aan bod en het koppelen van een eigen handleiding in USER.

Autorisatie - 17 mei 2021 - volledig gereserveerd

Kosten van de training bedragen € 468,00

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:
Het aanmaken en muteren van nieuwe medewerkers. Koppelen van rollen aan autorisatieprofielen. Regelen van de cliënttoegang op verschillende niveaus. Werken met instellingsspecifieke rollen voor autorisatie op onder andere de agenda, brieven en rubrieken

USER Docs en vragenlijsten - 19 mei 2021 - volledig gereserveerd

Kosten van de training bedragen € 468,00

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:
Maken en onderhouden van vragenlijsten, brieven en instellingsspecifieke briefsjablonen. Het gebruik van de correspondentiemodule.

Financiering - volledig gereserveerd

Financiering DBC en DBBC
Deze training komt voorlopig te vervallen.

Financiering WMO en Jeugdwet
Deze training komt voorlopig te vervallen.

Financiering WLZ en Overig
Deze training komt voorlopig te vervallen.

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Financiële processen
 • Inrichting
 • Spelregels
 • Declaraties
 • Correcties op declaraties
Toets applicatiebeheer - 2 juni 2021 - volledig gereserveerd

Kosten van de toets bedraagt € 468,00

Na afloop van alle trainingen voor applicatiebeheerders kan de cursist deelnemen aan deze toets, waarin alle geleerde onderdelen aan bod komen. Als alle onderdelen van de toets gehaald zijn, ontvangt de cursist hiervoor een ‘Certificaat applicatiebeheer USER’ en een inlogcode voor onze callapplicatie/ Topdesk.

Herhaaltoets applicatiebeheer - volledig gereserveerd

Kosten van de toets bedraagt € 129,00 per onderdeel
met een maximum van € 468,00

Voor alle onderdelen van de toets geldt dat minimaal 60 punten behaald moeten zijn wil je slagen voor de eindtoets. Wanneer dit niet het geval is voor één of meerdere onderdelen is er de mogelijkheid om een herhaaltoets te maken. De cursist hoeft alleen voor de onderdelen die niet behaald zijn de hertoets te maken. Dit is mogelijk vanaf de eerstvolgende geplande applicatiebeheertraining. Dit geeft de cursist ook mogelijkheid (indien gewenst) nogmaals aan te sluiten bij één of meerdere onderdelen van de applicatiebeheertraining.

USER Analytics/Rapporten

USER analytics: Basis - 7 en 8 juni 2021

Kosten van de training bedragen € 936,00

Inhoud van de 2-daagse training:

USER BI BASIS

 • Wat is USER Analytics
 • ETL proces
 • USER Analytics pakketten
 • Standaarden in USER Analytics
 • Stuurinformatie vanuit USER
 • Gebruik van templates en integratie in USER (zowel clientniveau, behandelaar niveau, managementniveau en zorgadministratieniveau)- Inrichting- Analyses maken (selectie van gegevens, aanbrengen van filters, kolomeigenschappen, formules en weergaves)
 • Een eigen dashboard ontwikkelen en dashboardprompts
 • Klantspecifieke vraagstellingen
 • Klantspecifieke signaleringen
 • Autorisatie
 • Documentatie

Aan het einde van dag twee zal de basiskennis USER BI getoetst worden. Als de toets met een voldoende afgesloten wordt ontvangt de cursist een USER BI Basis Certificaat.

USER analytics: Verdieping - 14 juni 2021

Kosten van de training bedragen € 468,00

Inhoud van de training:

USER BI Verdieping

 • Complexe analyses maken: berekende items, analyses op basis van directe SQL, geavanceerde filters, presentatievariabelen
 • Agents: automatisch informatie bezorgen op basis van dynamische voorwaarden
 • KPI’s en Balanced Scorecards
 • Briefing Books

Aan het einde van dag twee zal de USER BI kennis getoetst worden. Als de toets met een voldoende afgesloten wordt ontvangt de cursist een USER BI Certificaat.

USER rapporten: Ontwikkelen – 25 mei of 22 juni 2021

Kosten van de training bedragen € 468,00

Inhoud van de training:

USER Rapporten

 • Standaard rapporten
 • Klant rapporten
 • Inrichting in USER
 • Datamodellen
 • Standaard onderdelen (templates)
 • RTF Condities
 • Opbouw rapport
 • Zelf RTF templates maken
 • Hulpmiddelen

Deze training is technisch van aard. Na afloop van de training bent u zelf in staat om rapporten aan te passen en beschikbaar te stellen binnen uw zorginstelling.

USER FUNCTIE SPECIFIEK

Berichtenverkeer (WMO, JW of WLZ) - Datum nog nader te bepalen

Kosten van de training bedragen: € 468,00

Voorkennis: beheersing van de basisvaardigheden in USER
Het primaire proces rondom indicaties en beschikkingen. Werken met het bijbehorende berichtenverkeer (WMO, WLZ en JW), het koppelen van indicaties en beschikkingen in USER, omgaan met fouten in het berichtenverkeer, wijzigen van leveringsstatussen en de belangrijkste spelregels van de verschillende financieringstrajecten. Naast veel praktische oefeningen zal de theorie van de verschillende financieringen aan de orde worden gesteld.

USER voor helpdeskmedewerkers - Datum nog nader te bepalen

Kosten van deze twee daagse training bedragen: € 936,00 Per dag zijn de kosten van de training € 468,00

Voorkennis: Beheersing van de basisvaardigheden in USER
In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan de orde: Het aanmaken van medewerkers met bijbehorende autorisaties. Werken met correctie registratie. Veel voorkomende gebruikersvragen, genereren van agenda’s per medewerker en overige ondersteunende activiteiten.