USER trainingen

Welkom bij de USER trainingen

Hier vindt je een uitgebreid trainingsaanbod voor applicatiebeheerders en functioneel beheerders, eindgebruikers en het management van zorginstellingen.

De training(en) worden gegeven in ons kantoor aan de Enschedesestraat 4 in Oldenzaal van 10.00 uur tot 16.00 uur. Vanaf eind augustus 2020 staat de volgende reeks USER trainingen gepland. Wij zijn voornemens deze training op locatie in Oldenzaal te laten plaatsvinden, uiteraard rekening houdend met alle Corona richtlijnen welke momenteel nog actueel zijn. 

In de trainingen komen de functionaliteiten in USER uitgebreid aan bod.

USER BASIS

Basistraining - 11 januari, 12 en 13 januari 2021

Kosten van de complete training bedragen € 1404,00

De basistraining is een 3-daagse training. Deze training is gericht op het primaire zorgproces bij verschillende soorten instellingen. De volgende onderdelen komen aan de orde: De basisvaardigheden in USER, het primaire proces met de verschillende financieringstrajecten, werken met de USER dashboards, de zorgviewer, diagnose, registratie van activiteiten en verblijfsdagen, evaluatie, agenda, rapportages, voortgang en sociogram. Aan het eind van dag drie wordt de kennis van het proces getoetst.

USER in vogelvlucht
Datum: In overleg Kosten van de training bedragen: n.o.t.k Deze training is vooral ontwikkeld voor projectgroepen die aan het begin van het implementatie proces staan. In deze training schetsen we een beeld van de functionaliteiten in het primair proces. Deze worden vervolgens op uw eigen organisatie gelegd. Zo stellen we een aantal inrichtingsvraagstukken aan de orde. De bijeenkomst is praktisch van aard. U maakt opdrachten om basisvaardigheden op te doen, daarnaast wordt er gediscussieerd over het gebruik van diverse modules/schermen/processen.

USER applicatiebeheer

N.B. Onderstaande trainingen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden als je al bepaalde onderdelen beheerst of als je niet de ambitie hebt om applicatiebeheerder te worden. 
Inrichting - 18 en 19 januari 2021

Kosten van de complete training bedragen € 936,00

In deze training van twee dagen komen de volgende onderdelen aan de orde:

De basisinrichting van USER voor locaties, afdelingen en afdeling/groepen met bijbehorende behandelprogramma’s, activiteiten, verrichtingen en medewerkers. Het werken met de USER agenda en het aanmaken van werktijden. Het genereren en registreren van klinische sessies (verblijfsdagen). Het inrichten van zorgprogramma’s.

Beheer - 25 januari 2021

Kosten van de training bedragen € 468,00

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:

De algemene beheerschermen waaronder het werken met correctieregistratie, default waarden en logtabellen. De generieke conversietabel komt aan bod en het koppelen van een eigen handleiding in USER.

Autorisatie - 26 januari 2021

Kosten van de training bedragen € 468,00

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:

Het aanmaken en muteren van nieuwe medewerkers. Koppelen van rollen aan autorisatieprofielen. Regelen van de cliënttoegang op verschillende niveaus. Werken met instellingsspecifieke rollen voor autorisatie op onder andere de agenda, brieven en rubrieken.

USER Docs en vragenlijsten - 1 februari 2021

Kosten van de training bedragen € 468,00

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:

Maken en onderhouden van vragenlijsten, brieven en instellingsspecifieke briefsjablonen. Het gebruik van de correspondentiemodule.

Financiering - 2, 8 en 9 februari 2021
Financiering dag 1: DB(B)C 2 feb 2021
Financiering dag 2: WMO en Jeugdwet   8 feb 2021
Financiering dag 3: WLZ en Overig   9 feb 2021

Kosten van de totale training bedragen € 1404,00

Per dag zijn de kosten van de training € 468,00

Per financieringstype wordt het volgende behandeld:

– Financiële processen per financieringstype
– Inrichting per financieringstype
– Spelregels per financieringstype
– Declaraties per financieringstype
– Correcties op declaraties

Toets applicatiebeheer - 23 februari 2021

Kosten van de toets bedraagt € 468,00

Na afloop van alle trainingen voor applicatiebeheerders kan de cursist deelnemen aan deze toets waarin alle geleerde onderdelen aan bod komen. Als alle onderdelen van de toets gehaald zijn ontvangt de cursist hiervoor een Certificaat applicatiebeheer USER en een inlogcode voor onze callapplicatie.

Herhaaltoets applicatiebeheer - 16 maart 2021
Herhaaltoets applicatiebeheer datum 16 maart 2021

Kosten van de toets bedraagt € 129,00 per onderdeel met een maximum van € 468,00

Voor alle onderdelen van de toets geldt dat minimaal 60 punten behaald moeten zijn wil je slagen voor de eindtoets. Wanneer dit niet het geval is voor één of meerdere onderdelen is er de mogelijkheid om een herhaaltoets te maken. De cursist hoeft alleen voor de onderdelen die niet behaald zijn de hertoets te maken. Dit is mogelijk vanaf de eerstvolgende geplande applicatiebeheertraining. Dit geeft de cursist ook mogelijkheid (indien gewenst) nogmaals aan te sluiten bij één of meerdere onderdelen van de applicatiebeheertraining. 

USER BI

USER BI: Basis - 1 en 2 maart 2021

Kosten van de training bedragen € 936,00

Inhoud van de training:

USER BI Basis

– Wat is USER Analytics
– ETL proces
– USER Analytics pakketten
– Standaarden in USER Analytics
– Stuurinformatie vanuit USER
– Gebruik van templates en integratie in USER (zowel clientniveau, behandelaar niveau, managementniveau en zorgadministratieniveau)- Inrichting- Analyses maken (selectie van gegevens, aanbrengen van filters, kolomeigenschappen, formules en weergaves)
– Een eigen dashboard ontwikkelen en dashboardprompts
– Klantspecifieke vraagstellingen
– Klantspecifieke signaleringen
– Autorisatie
– Documentatie

Aan het einde van dag twee zal de basiskennis USER BI getoetst worden. Als de toets met een voldoende afgesloten wordt ontvangt de cursist een USER BI Basis Certificaat. 

 

USER BI: Verdieping - 8 maart 2021

Kosten van de training bedragen € 468,00

Inhoud van de training:

USER BI Verdieping

– Complexe analyses maken: berekende items, analyses op basis van directe SQL, geavanceerde         filters, presentatievariabelen
– Agents: automatisch informatie bezorgen op basis van dynamische voorwaarden
– KPI’s en Balanced Scorecards
– Briefing Books

Aan het einde van dag twee zal de USER BI kennis getoetst worden. Als de toets met een voldoende afgesloten wordt ontvangt de cursist een USER BI Certificaat. 

 

USER FUNCTIE SPECIFIEK

Berichtenverkeer (WMO, JW of WLZ)

Datum: n.t.b.

Kosten van de training bedragen: € 455,00

Voorkennis: beheersing van de basisvaardigheden in USER

Het primaire proces rondom indicaties en beschikkingen. Werken met het bijbehorende berichtenverkeer (WMO, WLZ en JW), het koppelen van indicaties en beschikkingen in USER, omgaan met fouten in het berichtenverkeer, wijzigen van leveringsstatussen en de belangrijkste spelregels van de verschillende financieringstrajecten. Naast veel praktische oefeningen zal de theorie van de verschillende financieringen aan de orde worden gesteld.

USER voor helpdeskmedewerkers

Datum: n.t.b.

Kosten van deze twee daagse training bedragen: € 910,00

Per dag zijn de kosten van de training € 455,00

Voorkennis: Beheersing van de basisvaardigheden in USER

In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan de orde: Het aanmaken van medewerkers met bijbehorende autorisaties. Werken met correctie registratie. Veel voorkomende gebruikersvragen, genereren van agenda’s per medewerker en overige ondersteunende activiteiten.

USER voor Trainers / Key-users
In deze sessie van 5 dagen bereiden we trainers voor op het trainen van de eindgebruikers. De trainers verdiepen zich in het proces in USER zoals dat vastligt bij de instelling. Er is aandacht voor veel voorkomende fouten en hoe daarmee om te gaan. Daarnaast is er aandacht voor didactische vaardigheden en het voorbereiden van de trainingen: inrichten van de lesomgeving en werken aan trainingsmateriaal.

Onze trainer:

Stijn Vrijkorte