Sturen op betere zorg met de simulatie Zorgprestatiemodel

In 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd in de Geestelijke Gezondheidszorg en de Forensische Zorg. Om nu al inzichtelijk te krijgen wat er gaat veranderen voor zorginstellingen heeft Avinty GGZ een simulatie voor het zorgprestatiemodel ontwikkeld. De simulatie is beschikbaar voor alle zorginstellingen die met het EPD USER werken.

Deelnemende zorginstellingen krijgen een goed beeld van het (financiële) effect van het zorgprestatiemodel. Maar onze simulatie gaat verder dan alleen een vergelijking van de huidige en toekomstige omzet gegevens. Stel dat we wijzigingen doorvoeren binnen onze werkprocessen? Wat voor effect heeft dat op de kostprijs en omzet volgens het zorgprestatiemodel? Ook daar geven we inzicht in.

Gebruik de invoering van het zorgprestatiemodel in je voordeel

De simulatie is beschikbaar voor alle zorginstellingen die met het EPD USER werken én die kansen zien om hun dienstverlening beter te organiseren.

User embleem

Wat kan het Simulatiemodel voor je betekenen?

Wat kan het Simulatiemodel voor je betekenen?

Doel van het model is om inzicht te verschaffen in de consequenties van de invoering van het nieuwe zorgprestatiemodel, als de huidige werkwijze binnen zorginstellingen wordt voorgezet.

Ondersteuning bij inrichting EPD

Tijdens de simulatie van het zorgprestatiemodel richt Avinty GGZ zich echter niet alleen op de omzetgegevens. We kunnen namelijk ook ondersteuning bieden bij het inrichten van specifieke werkprocessen binnen het EPD. Het simulatiemodel biedt uw zorginstelling zo een unieke kans om werkprocessen te herzien en administratieve lasten terug te dringen.

What-if scenario’s

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om what-if scenario’s door te rekenen. Daarmee wordt inzichtelijk wat voor effect wijzigingen in werkprocessen hebben op de omzet en de kostprijs volgens het zorgprestatiemodel.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wat voor effect heeft het standaardiseren van de tijdsduur van geplande zorg op de kosten en de omzet?
  • Stel dat we cliënten uitnodigen bij een MDO bespreking, wat doet dat met de omzet?
  • Stel dat we bepaalde activiteiten laten uitvoeren door medewerkers met andere beroepen, wat doet dat met de omzet?

Financiële gevolgen

Snel inzicht in de financiele gevolgen van het Zorgprestatiemodel 

What-if scenario's

Impact op omzet en kostprijs van wijzigingen in werkprocessen

Administratieve lasten verlagen

Avinty GGZ biedt ondersteuning bij inrichting nieuwe werkprocessen 

Meedoen met onze simulatie?

Alle zorgistellingen die het EPD USER gebruiken kunnen meedoen. We informeren je graag over de mogelijkheden.

“Met de simulatie krijg je inzicht in de consequenties van de invoering van het zorgprestatiemodel en wat dit doet met de omzet. Maar belangrijker nog is dat je de zorg blijvend kunt verbeteren. Doordat je werkprocessen door gaat lopen ga je de processen en zorgpaden opnieuw inrichten. Met de simulatie krijg je de juiste inzichten om de zorg te verbeteren.”

Lisette Hekman

Product Owner BI

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

We horen graag van je.