Cliënten sneller in veiligheid brengen met CARE4

Case
Blijf Groep 

Uitdaging 
Het snel en adequaat hulpverlenen aan personen die zich in een hele kwetsbare positie bevinden is van groot belang. Hulpverleners moeten op die momenten zeer snel kunnen schakelen en in een heel kort tijdsbestek de juiste beslissingen kunnen nemen. Juiste informatievoorziening, beslisondersteuning en ondersteuning in de uit te voeren stappen is daarom  specifiek in dit domein cruciaal.

Oplossing
We gaan het ECD CARE4 zo inrichten dat de hulpverlener continue wordt begeleid met de te nemen stappen in het zorgproces. Daarnaast zou er in de toekomst een integratie met cliëntomgeving Jouw Omgeving kunnen worden gemaakt. Zodat de cliënt (op afstand) nog intensiever ondersteunt kan worden in het opbouwen van een stabiel leven.

Resultaat
Medewerkers van Blijf Groep worden met CARE4 functioneel ondersteund in het gefaseerd hulpverlenen van directe veiligheid (fase 1), via het uitbreiden van veiligheid (fase 2) naar stabiele veiligheid (fase 3). Door het werken met standaarddoelen, standaard veiligheidsplannen en standaardformulieren voor onder andere intake en risicoscreening ademt CARE4 voor de Blijf Groep één visie, één organisatie en één werkwijze uit.

Blijf Groep
Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Zij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen en plegers. Zowel in opvang als bij mensen thuis, in Flevoland en Noord-Holland. Uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat. Er werken circa 300 mensen en er zijn vijf opvanglocaties.

Markt
Sociaal Domein

Zorgoplossing
CARE4

 

”CARE4 ondersteunt de cliëntreis zoals wij die hebben opgesteld optimaal”

Veiligheid als doel 

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Zij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen en plegers. Zowel in opvang als bij mensen thuis, in Flevoland en Noord-Holland. Uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat. Er werken circa 300 mensen en er zijn vijf opvanglocaties.

 Janneke Vosse en Karianne Racké zijn beide Adviseur Innovatie & Ontwikkeling bij Blijf Groep. Samen met Avinty werkten zij aan het implementeren en optimaliseren van CARE4 als ECD voor de organisatie.

Werken volgens een nieuwe visie

Waar begin je als je weet dat je als organisatie een nieuw ECD nodig hebt dat beter voldoet aan je wensen en eisen? Karianne Racké: “We hebben bij verschillende organisaties gekeken welk ECD zij gebruiken en hoe zij dat doen. Daarna hebben we demonstraties gehad van verschillende leveranciers en hebben we criteria opgesteld waaraan we willen dat het systeem voldoet.”

Janneke Vosse vult aan: “Ook hebben we een cliëntreis gemaakt om op basis daarvan te kijken welk ECD het beste past. We wilden gaan werken volgens een nieuwe visie die in de veiligheidssector en het sociaal domein landelijk wordt aangehouden. Die visie moest het ECD goed ondersteunen. Tot slot wilden we in zee gaan met een goede partner waar we ook in de toekomst mee kunnen samenwerken.”

Werkdoelen per fase

Op basis van de criteria die Blijf Groep had opgesteld is de beslissing genomen om voor CARE4 te kiezen. Vooral de toekomstige toepassing van de workflow engine in de software was een belangrijk reden voor de keuze. Daarmee kan de cliëntreis nog beter worden geïmplementeerd in het digitale proces.

Belangrijkste input om mee te werken is het veiligheidsplan, waarin drie fasen zijn benoemd. Per fase kan Blijf Groep in CARE4 doelen aanmaken, inclusief werkdoelen die op de cliëntpagina terug te zien zijn. De hele organisatie kan zo zien via welke modules er per cliënt wordt gestreefd naar welke werkdoelen.

Medewerkers van Blijf Groep worden met CARE4 functioneel ondersteund in het gefaseerd hulpverlenen van directe veiligheid (fase 1), via het uitbreiden van veiligheid (fase 2) naar stabiele veiligheid (fase 3). Door het werken met standaarddoelen, standaard veiligheidsplannen en standaardformulieren voor onder andere intake en risicoscreening ademt CARE4 voor de Blijf Groep één visie, één organisatie en één werkwijze uit.

“Door de nieuwe werkwijze werken we nog meer samen met onze cliënten en ketenpartners. Dat kan heel mooi in CARE4, want je kunt precies aangeven of de veiligheid van de cliënt verhoogd is of niet en welke vervolgstappen daar dan bij horen. Bovendien is het sociale netwerk van de cliënt helemaal in kaart te brengen via CARE4. Dat helpt ons bij een systeemgerichte aanpak.”

Janneke Vosse, Adviseur Innovatie & Ontwikkeling bij Blijf Groep

Maatwerk binnen een standaardproces

De maatschappelijk werker heeft tijdens hulptrajecten de lead bij Blijf Groep. Deze wordt bijgestaan door een sociaal-pedagogisch werker, procesbegeleider en gedragswetenschapper. Dit wordt allemaal vastgelegd in CARE4, waardoor ze makkelijker onderling contact kunnen hebben. Dat is allemaal in het voordeel van de cliënt.

Karianne Racké: “We gaan nu nog meer uit van de cliënt en wat die nodig heeft. In plaats van dat we alleen maar kijken naar het totale traject. We werken met een standaardproces, maar de uitvoering blijft altijd maatwerk.”

Samen nadenken over de toekomst
USER BI

CARE4 aangepast aan wensen Blijf Groep

De verdiepingssessies in het selectietraject boog zich over de huidige tekortkomingen in relatie tot de processen van Blijf Groep en hoe dit verbeterd kon worden. CARE4 bood al een groot aantal van de gevraagde functionaliteiten zoals de mogelijkheid om meer informatie vast te leggen over de cliënt(situatie), waardoor er meer informatie beschikbaar was op het moment van beslissingen maken en om zo de juiste zorg te bieden. Daarnaast begeleidt CARE4 de hulpverlener continu met de te nemen stappen in het zorgproces waarbij wordt gewezen op alle relevante aandachtspunten in het proces.

Samenwerken aan de volgende stappen

De samenwerking werd van beide kanten als heel prettig ervaren en wordt voortgezet in de toekomst als een partnerschap. Een van de eerste gezamenlijke projecten is om de gefaseerde zorg in CARE4 in meer detail aan te laten sluiten bij de werkwijze van de Blijf Groep. Zo wordt continu in dialoog gekeken hoe de aansluiting tussen CARE4 en de Blijf Groep verbeterd kan worden. Daarbij wordt overwogen om Jouw Omgeving in te gaan zetten.

Janneke Vosse: “We halen bij onze medewerkers verbeterpunten op om beter ons werk te kunnen doen. Die punten spreken we door met Avinty om te kijken wat er qua nieuwe functionaliteit mogelijk is in CARE4. We zijn nog niet met alles tevreden, want bijvoorbeeld de plaatsingsfunctionaliteit is nog niet af. Ook gaan sommige ontwikkelingen ons niet snel genoeg. Maar bij Avinty is alles goed georganiseerd, dus we zijn zeker tevreden met hen als partner.”

 

Benieuwd wat CARE4 voor jouw organisatie kan betekenen? 

Wil je meer weten over de optimale inrichting van CARE4 voor jouw organisatie en van gedachten wisselen over de toepassing ervan? 

Plan een afspraak met Paul van den Berg (paul.vandenBerg@avinty.com) of vul onderstaand formulier in.