Jeugdzorg

CARE4
HéT ECD VOOR DE JEUGDZORG

Als jeugdzorgwerker heb je ervoor gekozen om jongeren, die in een lastige positie verkeren, te begeleiden naar een toekomst met meer perspectief.
Je zet je hier dagelijks met veel passie en plezier voor in.

CARE4 zorgt ervoor dat je je werk zo goed mogelijk kunt doen, door informatie te stroomlijnen en beschikbaar te maken op de juiste momenten.

Daarbij beperken we alle administratieve handelingen tot een absoluut minimum. Zodat jij jouw tijd zoveel mogelijk kunt besteden aan het begeleiden van jongeren naar een mooie toekomst!

Marktleider in de Jeugdzorg.

bewezen oplossing

Fantastisch gereedschap

Als we zorgprofessionals en cliënten ondersteunen met fantastisch gereedschap, dan wordt de zorg beter.
Dat is onze overtuiging. Het ECD CARE4 van Avinty is een bewezen oplossing, dat het volledige primaire proces van zorgaanbieders voor zowel registratieve als zorginhoudelijke taken ondersteunt. Avinty is marktleider in de Jeugdzorg.

We zijn er trots op dat 90% van de Jeugdzorginstellingen dagelijks met CARE4 werkt en zo het verschil maakt voor de cliënt.

Gebruiksvriendelijkheid voorop

Gebruiksvriendelijkheid voorop

De grootste kracht van CARE4 is de enorme gebruikersvriendelijkheid voor de zorgprofessional.
Wij begrijpen dat het ECD voor zorgprofessionals belangrijk is, maar ook een noodzakelijk kwaad
Door het aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke ontwerp maken we het leven voor de zorgprofessional zo makkelijk mogelijk.

Dashboards met essentiële informatie en automatische suggesties voor tijdsverantwoording op basis van de handelingen in het systeem besparen de zorgprofessional kostbare tijd.

Optimale ondersteuning

Optimale ondersteuning

Het ECD CARE4 van Avinty ondersteunt het volledige primaire proces van zorgaanbieders voor zowel registratieve als zorginhoudelijke taken. Onderdeel hiervan is het registeren en volgen van de begeleiding. CARE4 ondersteunt alle financieringsvormen, zonder dat de hulpverlener wordt lastig gevallen met de complexiteit hiervan. 

Systemen koppelen

Open platform

Omdat wij geloven dat onze klanten steeds meer gaan samenwerken moeten de systemen ook meer en beter met elkaar kunnen koppelen. We denken hierbij aan interne systemen (boekhouding, HR), externe sectorale systemen (Vecozo, BergOp, collega instellingen) en cliënt systemen (eHealth, gespecialiseerde apps). Daarom is CARE4 ontworpen met het uitgangspunt dat het ECD fundamenteel open moet zijn.

Standaard Oplossing

Standaard Oplossing

Omdat we geen maatwerk toepassen is CARE4 toekomstbestendig en worden voortdurend noodzakelijke wijzigingen in administratieve en zorginhoudelijke processen eenvoudig doorgevoerd.

Daarnaast ondersteunt het ECD de zorgprofessionals optimaal bij de uitvoering van hun eigen werkprocessen. Zorgprofessionals ontwerpen eigen uitvraagformulieren, processen en begeleidingsplannen via een workflow engine. Zo combineren we het beste van 2 werelden: een standaard ECD dat toekomstbestendig is met daarbinnen de mogelijkheid om eigen werkprocessen vorm te geven.

Elektronisch Cliënten Dossier 

Gemaakt voor de Jeugdzorg.

Cliënt

De cliënt als regisseur is een leidende visie achter CARE4. Dit is ook een groeipad dat we samen volgen: van het delen van informatie vandaag, via samen schrijven morgen naar volledig eigenaarschap in de nabije toekomst.

De berichten (chat-)functie zorgt voor beveiligde communicatie met de cliënt. De hulpverlener kan dit gebruiken om bijvoorbeeld formulieren of documenten te delen. De cliënt kan zelf (delen) van formulieren en documenten invullen. Zelf schrijven betekent immers meer regie en eigenaarschap.

Ambulant begeleider

Als ambulant begeleider heb je begeleidingsgesprekken op locatie of bij de cliënt thuis. Jouw agenda is leidend. Vanuit de agenda volg je jouw dagprogramma, open je dossiers en schrijf je je rapportages. De werkzaamheden vastgelegd in de agenda kunnen eenvoudig worden bevestigd en daarmee verwerkt in de urenregistratie. Via de chatfunctie in het cliëntportaal hou je makkelijk contact met collega’s en cliënten. In het cliëntportaal deel je rapportages of handelingsplannen en vraag je om goedkeuring hiervan. Zo worden administratieve handelingen in CARE4 tot een minimum beperkt.

Pleegzorgwerker

Als pleegzorgwerker heb je een verantwoordelijke taak. Je adviseert en begeleidt pleegouders, die een belangrijke taak in de ontwikkeling van kinderen op zich hebben genomen. CARE4 biedt functionaliteit om pleegkinderen – en gezinnen te matchen op basis van een aantal criteria. Ook het declareren van de vergoeding voor pleeggezinnen kan eenvoudig via de pleegzorgmodule. Uiteraard gebruik je ook de functionaliteit voor het plannen van afspraken en maken en delen van rapportages.

Groepsbegeleider

Als jeugdzorgwerker op de groep ben je dagelijks met de cliënten op jouw groep bezig. Je wordt daarbij ondersteund door de groepspagina waar je in één oogopslag ziet wat het activiteitenschema voor die dag is. De noodzakelijke administratieve handelingen zoals de presentie van cliënten, worden zo simpel mogelijk voor je gemaakt doordat je alleen de afwijkingen van de normale aanwezigheid hoeft aan te geven. Natuurlijk kun je eenvoudig overdrachtsrapportages maken aan het eind van de dag en deze lezen bij de start.

Medisch en paramedisch specialisten

Als bijvoorbeeld orthopedagoog of psycholoog heb je een belangrijke rol in de aansturing van de begeleiding van pupillen en cliënten. Het is dan ook fijn dat je op jouw dashboard in één oogopslag kunt zien in de dossiers van welke cliënten een nieuwe rapportage is gemaakt. Ook heb je direct zicht op alle cliënten waar jij bij betrokken bent.

Natuurlijk is de agenda ook voor jou een belangrijk instrument voor het plannen van je werk en deze werkt ook voor jou optimaal: je kunt eenvoudig doorklikken naar dossiers en rapportages, maar ook snel en eenvoudig je uren registreren.

Zorgadministrateur

Vanaf januari 2021 is er een speciaal dashboard voor de zorgadministratie in CARE4; onmisbaar in het secundaire proces. Via dit dashboard kunnen alle relevante administratieve handelingen worden uitgevoerd. CARE4 begeleidt je door de reguliere administratieve processen en geeft via signaleringen aan waar je specifiek aandacht voor moet hebben.

De cliënt als regisseur is een leidende visie achter CARE4. Dit is ook een groeipad dat we samen volgen: van het delen van informatie vandaag, via samen schrijven morgen naar volledig eigenaarschap in de nabije toekomst.

De berichten (chat-)functie zorgt voor beveiligde communicatie met de cliënt. De hulpverlener kan dit gebruiken om bijvoorbeeld formulieren of documenten te delen. De cliënt kan zelf (delen) van formulieren en documenten invullen. Zelf schrijven betekent immers meer regie en eigenaarschap.

Als ambulant begeleider heb je begeleidingsgesprekken op locatie of bij de cliënt thuis. Jouw agenda is leidend. Vanuit de agenda volg je jouw dagprogramma, open je dossiers en schrijf je je rapportages. De werkzaamheden vastgelegd in de agenda kunnen eenvoudig worden bevestigd en daarmee verwerkt in de urenregistratie. Via de chatfunctie in het cliëntportaal hou je makkelijk contact met collega’s en cliënten. In het cliëntportaal deel je rapportages of handelingsplannen en vraag je om goedkeuring hiervan. Zo worden administratieve handelingen in CARE4 tot een minimum beperkt.

Als pleegzorgwerker heb je een verantwoordelijke taak. Je adviseert en begeleidt pleegouders, die een belangrijke taak in de ontwikkeling van kinderen op zich hebben genomen. CARE4 biedt functionaliteit om pleegkinderen – en gezinnen te matchen op basis van een aantal criteria. Ook het declareren van de vergoeding voor pleeggezinnen kan eenvoudig via de pleegzorgmodule. Uiteraard gebruik je ook de functionaliteit voor het plannen van afspraken en maken en delen van rapportages.

Als jeugdzorgwerker op de groep ben je dagelijks met de cliënten op jouw groep bezig. Je wordt daarbij ondersteund door de groepspagina waar je in één oogopslag ziet wat het activiteitenschema voor die dag is. De noodzakelijke administratieve handelingen zoals de presentie van cliënten,  worden zo simpel mogelijk voor je gemaakt doordat je alleen de afwijkingen van de normale aanwezigheid hoeft aan te geven. Natuurlijk kun je eenvoudig overdrachtsrapportages maken aan het eind van de dag en deze lezen bij de start.

Als bijvoorbeeld orthopedagoog of psycholoog heb je een belangrijke rol in de aansturing van de begeleiding van pupillen en cliënten. Het is dan ook fijn dat je op jouw dashboard in één oogopslag kunt zien in de dossiers van welke cliënten een nieuwe rapportage is gemaakt. Ook heb je direct zicht op alle cliënten waar jij bij betrokken bent.

Natuurlijk is de agenda ook voor jou een belangrijk instrument voor het plannen van je werk en deze werkt ook voor jou optimaal: je kunt eenvoudig doorklikken naar dossiers en rapportages, maar ook snel en eenvoudig je uren registreren.

Vanaf januari 2021 is er een speciaal dashboard voor de zorgadministratie in CARE4; onmisbaar in het secundaire proces. Via dit dashboard kunnen alle relevante administratieve handelingen worden uitgevoerd. CARE4 begeleidt je door de reguliere administratieve processen en geeft via signaleringen aan waar je specifiek aandacht voor moet hebben.

implementatie

Soepele implementatie.

Soepele implementatie: dit bereiken we via implementatie van onze ‘best practice inrichting’. Hierin hebben we al onze kennis van een optimale inrichting voor de jeugdzorg samengebracht. Onze medewerkers beschikken over een grote mate van deskundigheid op het gebied van de jeugdzorg en de processen die daar gevolgd worden. Dit maakt het schakelen bij de inrichting van het ECD eenvoudiger en zorgt voor een soepele implementatie.

facturatie & declaratie

Factureren en declareren.

Het ECD CARE4 ondersteunt alle vormen van facturatie en declaratie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de wereld binnen de instelling en daarbuiten. Dit maakt dat aanpassingen “buiten” geen gevolgen hebben voor de inrichting “binnen”. Logisch toch?

branchespecifiek

Kennis van zaken.

Avinty Jeugdzorg beschikt over de benodigde kennis over de sector jeugdzorg voor zowel de zorginhoudelijke als de administratieve processen. Je mag van ons een begeleidende en leidende rol verwachten ten aanzien van het optimale gebruik van het ECD.

transparantie

Transparantie voor het management.

Het management heeft met het ECD CARE4 een gereedschap, dat transparante informatie geeft over de resultaten van de organisatie en de verantwoording hiervan. Uiteraard ondersteunt het ECD alle financieringsvormen op een geïntegreerde wijze.

wet- en regelvgeving

Wet- en regelgeving.

Avinty Jeugdzorg garandeert het volgen van wet- en regelgeving volgens JW, WMO, WLZ en D(B)BC, dat biedt klanten een belangrijke zekerheid.

CO-Creatie

Samen ontwikkelen. 

Dit ECD/EPD is samen met klanten in co-creatie ontwikkeld. Hiervoor wordt samengewerkt in het Platform MoreCare4, waar 31 klanten in participeren. Onze klanten hebben daardoor directe invloed op de realisatie van het ECD en het systeem sluit daardoor beter aan op hun wensen en vooral de wensen van de gebruikers. Daar zijn we trots op.

Benieuwd wat CARE4 voor jouw Jeugdzorg organisatie kan betekenen?

We horen graag van je.