Avinty Karify en Psylaris bundelen krachten: toegankelijke Geestelijke Gezondheidszorg via VR-technologie

7 okt 2022 | KARIFY

‘De wachtlijsten in de GGZ blijven maar groeien’, luiden krantenkoppen. De vraag is groter dan het aanbod, waardoor de juiste zorg voor velen ontoegankelijk wordt. De zorg weer toegankelijk maken, daar zet Avinty Karify zich al jaren voor in door het aanbieden van eHealth modules en digitale ondersteuning. Psylaris Care, de Virtual Reality oplossing van Psylaris, sluit hier perfect bij aan. Het werd daarom tijd om de krachten te bundelen. Inkie Theus, CEO van Avinty Karify: “De eHealth interventies van Avinty Karify en VR-interventies van Psylaris versterken de digitale behandelmogelijkheden. Dit resulteert in een verkorting van het behandeltraject, waardoor er in dezelfde tijd meer cliënten kunnen worden behandeld.”

Onder klanten van beide partijen klonken al langer positieve geluiden over een potentiële samenwerking. Mike Verhiel, CEO van Psylaris: “GGZ-instellingen die met Karify werken lieten hun interesse in VR-technologie blijken en tegelijkertijd nam onder onze klanten de vraag naar een integratie met Karify toe. Dat we elkaar versterken bleef dus niet onopgemerkt, een samenwerking kon dan ook niet uitblijven.”

Een verlengstuk van de behandelkamer

Door VR toe te voegen aan Karify krijgt de cliënt nog meer regie en komt er minder druk te liggen op de schaarse tijd van zorgprofessionals. “De cliënt kan immers met eHealth zelfstandig en in zijn eigen tijd werken aan zijn herstel, bijvoorbeeld door zelfstandige EMDR-sessies ter aanvulling op de face-to-face behandeling. De laatste jaren is er steeds meer bewijs in het toepassen van VR-techniek bij psychische klachten. De cliënt gebruikt het Karify platform onder meer om psycho-educatie op het gebied van bepaalde klachten te volgen, te werken aan therapeutische interventies en de ontwikkeling van klachten te registreren. Virtual Reality kan worden gezien als een waardevolle therapeutische interventie waarmee de client zelf thuis aan de slag kan. Een verlengstuk van de behandelkamer dus”, aldus Inkie Theus.

De eHealth interventies van Karify en VR interventies van Psylaris versterken dus de digitale behandelmogelijkheden. Door deze op elkaar aan te laten sluiten wordt de toepassing van VR beter geborgd in de digitale behandeling van Karify, voor zowel cliënten als professionals. “Zorgprofessionals en cliënten werken het liefst in één systeem, we willen het met deze samenwerking zo eenvoudig mogelijk maken”, aldus Mike Verhiel.

Direct effecten meten

“De meest gestelde vraag die wij krijgen is, ‘hoe kun je met VR dezelfde kwaliteit waarborgen en hoe meet je de resultaten?’ Hier is eigenlijk een eenvoudig antwoord op. Wij maken – net als een behandelaar – gebruik van wetenschappelijk bewezen methodieken, alleen in een digitale vorm. Het meten van de resultaten doen we direct na elke VR-sessie, op deze manier hoeft de cliënt niet te wachten op een contactmoment met de behandelaar en zit de ervaring vers in het geheugen. Door middel van een aantal vragen meten we het resultaat. De behandelaar kan op basis hiervan een online advies geven, waardoor de cliënt direct verder kan met de behandeling”, aldus Mike Verhiel.

Impressie van Psylaris Care

Samen modules ontwikkelen

Hoe deze samenwerking eruit gaat zien? Daar zijn al verschillende ideeën over uitgewisseld. “Nu maken professionals gebruik van elkaars toepassingen, welke afzonderlijk van elkaar zijn ontwikkeld. We gaan nu gezamenlijke productontwikkeling doen, waarmee de cliënt via Karify ook VR krijgt aangeboden en daarin wordt begeleid. De behandelaar kan hiervan in Karify ook resultaten terugzien. Hiervoor zal bij een aantal klanten een pilot gaan lopen en gaan we kijken hoe verdere productontwikkeling kan plaatsvinden. Naast de GGZ, willen we de VR-technologie van Psylaris ook voor andere markten beschikbaar maken, zoals Jeugdzorg”, aldus Mike Verhiel en Inkie Theus.

Wil je zelf de VR-technologie van Psylaris ervaren? Wij hebben voor klanten een aantrekkelijk aanbod gemaakt. Of wil je meer weten over de combinatie van de VR-technologie van Psylaris en het Karify eHealth platform? Neem dan contact op via onderstaande button en laat je informeren of bezoek de sessie van Psylaris tijdens onze Klantendag op 11 oktober.

Karify

Karify is een eHealth platform en cliëntenportaal dat gebruikers en professionals verbindt via interventies, veilige communicatie, informatie-uitwisseling en online inzage. Cliënten krijgen in Karify de beschikking over hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Gerelateerde berichten

De eindgebruiker altijd in beeld

Binnen Avinty is de eindgebruiker een belangrijk onderdeel van de ontwikkelvisie. Om de...

Nieuw adres Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie

Vanaf vandaag hebben Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie een nieuw onderkomen. We...

Avinty marktleider GGZ

We beginnen de week met goed nieuws. De nieuwe EPD-inventarisatie in de GGZ-markt van M&I...

Avinty dit jaar niet op Zorg&ICT

Vanwege de grote impact die COVID heeft gehad op de zorg heeft Avinty besloten dit jaar niet deel...

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...
Share This