De digitale patiëntreis

Met het Karify portaal bied je gebruikers één geïntegreerde ervaring voor een volledige digitaal ondersteunde, gepersonaliseerde cliënttreis met optimale informatie-uitwisseling. Lees hoe onze slimme integraties, koppelingen en gedragsinterveniërende e-health jouw online cliëntreis kunnen optimaliseren.

Aanmelding – Optimaal voorbereid

Gebruikersynchronisatie

In de optimale cliëntreis draagt Karify zorg voor een slimme integratie met USER, het elektronisch patiëntendossier (EPD). Een gebruikersynchronisatie zorgt ervoor dat er bij registratie van een gebruiker in USER automatisch een uitnodiging voor Karify wordt verzonden. Na acceptatie wordt de gebruiker tevens automatisch verbonden aan de juiste professional. Omdat zorgprofessionals ook vanuit USER automatisch worden aan- of afgemeld in Karify, kan de gebruiker na de uitnodiging bijvoorbeeld al direct berichten uitwisselen of een afspraak maken.

Direct aan de slag met eHealth

Na aanmelding kun je de gebruiker via het Karify-portaal automatisch toegang geven tot een online welkomst-, pre-intake of zelfhulpmodule als voorbereiding of om de wachttijd te overbruggen. Er zijn allerlei e-health modules beschikbaar in Karify.

Intake – Transparante informatie

Integratie ROM

Een belangrijke component gedurende een behandeltraject is de Routine Outcome Monitor (ROM). Door een koppeling met een ROM-leverancier, kan de gebruiker de voormeting invullen via het Karify-portaal direct na aanmelding in USER, het EPD.

Dossierinzage EPD

Zodra de intaker het verslag van het eerste gesprek in USER heeft opgeslagen, wordt het intakeverslag automatisch via het portaal gedeeld met de gebruiker.

Afspraken

Door slim te koppelen met externe EPD’s of volledig te integreren met USER, ziet de gebruiker ook alle afspraken in het Karify-portaal.

Behandeling – Verbinding én effect

Integratie ROM

Gebruikers kunnen ROM-metingen invullen in het portaal en tussentijdse metingen en resultaten zijn inzichtelijk voor zowel de gebruiker als de professional. De professional kan de ROM-vragenlijst inplannen en actief sturen op registraties door de gebruiker.

Dossierinzage EPD

Het behandelplan en sessieverslagen kunnen met de gebruiker gedeeld worden. De gebruiker wordt op de hoogte gehouden via realtime notificaties.

E-health

Gedurende het behandeltraject kan de gebruiker via het Karify-portaal gebruikmaken van e-health. Karify biedt een uitgebreide bibliotheek met e-health interventies, maar ook een koppeling met een andere e-healthleverancier via bijvoorbeeld Koppeltaal GGZ is mogelijk.

Ontslag – Efficiëntere administratie

Gebruikerssynchronisatie EPD

Na afronding van de diagnose behandelcombinatie (DBC) in USER wordt automatisch ook het lidmaatschap van het portaal opgezegd en de connecties met professionals verbroken.

E-health

Het is mogelijk om de gebruiker toegang te laten houden tot een Karify e-healthomgeving waarin focus is aangebracht op terugvalpreventie, door gebruik te maken van specifieke Karify e-health interventies.

Nazorg & Naslag – Alles in jouw eigendom

PGO

De gebruiker houdt te allen tijde inzage in de gedeelde informatie van de behandeling, waaronder geïntegreerde EPD-bestanden en ROM-resultaten. Deze informatie staat in het PGO dat eigendom is van de gebruiker. Vanuit zijn PGO kan de gebruiker onderdelen naslaan of delen met andere professionals.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?