GGZ Momentum profiteert van het geïntegreerde Karify Portaal

31 jan 2022 | KARIFY

‘Met onze nieuwe eHealth-omgeving kunnen we ook cliënten op de wachtlijst helpen’

USER als EPD en Karify Portaal als cliëntenplatform, die combinatie heeft GGZ Momentum optimaal ingezet in hun organisatie. Daardoor kunnen zij niet alleen hun huidige cliënten beter helpen, maar ook de mensen die op de wachtlijst staan en mensen die zich nog niet bij GGZ Momentum hebben aangemeld. Kevin van Berlo was als informatiemanager verantwoordelijk voor het project vanuit GGZ Momentum. Hij vertelt over de achtergronden van het project en de samenwerking met Avinty.

Over de organisatie

GGZ Momentum biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en helpt mensen herstellen met klachten op psychisch, fysiologisch, maatschappelijk en sociaal vlak. De organisatie biedt gelokaliseerde zorg aan in de provincie Noord-Brabant en Gelderland en is toegankelijk voor alle inwoners van Nederland. Er is specifieke deskundigheid in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek en compulsieve stoornissen.

Overal toegang tot ons portaal

“Elke dag is anders in dit vakgebied,” begint Kevin van Berlo. “Dat geldt zowel voor de behandelaren als voor mij als informatiemanager. We zijn continu bezig om de applicaties aan de gebruikerskant te optimaliseren. Dat sluit ook goed aan bij VIPP GGZ, het subsidieprogramma van de overheid voor het aanbieden van waardegedreven zorg. Wij wilden de cliënt meer op digitale wijze betrekken bij de behandeling, bijvoorbeeld door eHealth in te zetten. Daarnaast willen we er ook zijn voor de cliënt die nog niet in behandeling is bij ons. Daar zochten we een oplossing voor, dus met die vragen hebben we Avinty benaderd.”

GGZ Momentum maakte al gebruik van het USER cliëntportaal, maar cliënten konden daar alleen ROM-vragenlijsten invullen. Daar wilde de organisatie meer mee doen, aldus Kevin van Berlo: “Ons doel was om een koppeling te realiseren tussen USER en Karify. Dat hebben we samen weten te realiseren met het Mijn GGZ Momentum portaal. Daarnaast zijn wij content met de Karify App en de doorontwikkeling die wij samen met Avinty en andere instellingen maken.

De Karify App is responsive, waardoor de content wordt aangepast aan het device wat wordt gebruikt. Dit is een uitkomst, omdat niet iedereen een computer of laptop heeft, maar bijvoorbeeld wel een smartphone of tablet. Daarmee heb je in feite overal toegang tot ons portaal. Voor cliënten die bij ons in behandeling zijn, worden ook gegevens vanuit het EPD in het Karify Portaal getoond. Dit is nog wel volop in ontwikkeling, maar daar hebben we vertrouwen in. Daarnaast hebben we voor cliënten die op de wachtlijst staan of mensen die zich nog niet voor behandeling bij GGZ Momentum hebben aangemeld een portaal genaamd Momentje ontwikkeld, waarbij ze middels zelfhulpmodules toch aan de slag kunnen. Dit initiatief is samen met de cliëntenraad ontwikkeld.”

Stap vooruit met blended care

Ook met het oog op het zorgprestatiemodel is het geïntegreerde Karify Portaal nuttig, want het zorgt voor extra transparantie. Kevin van Berlo: “De cliënt kan hiermee zijn afspraken inzien en deze vergelijken met de factuur die hij of zij vanuit de zorgverzekeraar ontvangt.”

Cliënten die nog niet in behandeling zijn bij GGZ Momentum kunnen aan de hand van zelfhulpmodules en het bijhouden van een persoonlijk dagboek alvast aan de slag gaan. Voor het in gebruik nemen van beschikbare eHealth modules heeft GGZ Momentum behandelaren van al hun  locaties betrokken. Zij kregen middels inzageaccounts toegang tot alle beschikbare modules en konden zo bepalen welke eHealth-modules passen bij GGZ Momentum. Kevin van Berlo: “Men is blij dat we aan de slag kunnen met blended care, de combinatie van face to face behandelen en online behandelen. We hebben nu een veilige manier om informatie te delen en de cliënt om input te vragen. Daardoor zetten we duidelijk een stap vooruit.”

Fijn werken met korte lijnen

Volgens Kevin van Berlo was het heel prettig samenwerken met Avinty in dit project: “Zij gaan echt uit van onze wensen en vragen letterlijk hoe wij het willen hebben voor onze cliënten. In co-creatie kwamen we zo tot de uiteindelijke invulling. Daarom zijn we heel tevreden hoe de implementatie is verlopen. Het was fijn om met zulke korte lijnen te werken.”

Ook vanuit Avinty is de samenwerking met GGZ Momentum zeer goed bevallen. Dionne van Prooijen, consultant Karify: “De samenwerking verliep echt heel voorspoedig. Niet alleen omdat Kevin overal bovenop zat en voor ons altijd aanspreekbaar was, maar ook omdat de visie van GGZ Momentum heel duidelijk is. Dat zij cliënten ter overbrugging van de wachttijd al zelfhulpmodules aanbieden, vind ik daar een heel mooi voorbeeld van.”

Ursela Oude Weghuis, consultant USER, vult aan: “De driehoek GGZ Momentum – Karify – USER werkte hierbij perfect samen. Ik heb het gevoel dat we nog maar aan de wieg staan van een heel mooi product, dat in de toekomst nog beter toegepast kan worden om de cliënt verder te ondersteunen.”

De combinatie van USER en Karify Portaal wordt continu doorontwikkeld bij GGZ Momentum. Er komt nog meer focus op integratie vanuit beide kanten.

Karify

Karify is een eHealth platform en cliëntenportaal dat gebruikers en professionals verbindt via interventies, veilige communicatie, informatie-uitwisseling en online inzage. Cliënten krijgen in Karify de beschikking over hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Gerelateerde berichten

De eindgebruiker altijd in beeld

Binnen Avinty is de eindgebruiker een belangrijk onderdeel van de ontwikkelvisie. Om de...

Nieuw adres Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie

Vanaf vandaag hebben Avinty Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie een nieuw onderkomen. We...

Avinty marktleider GGZ

We beginnen de week met goed nieuws. De nieuwe EPD-inventarisatie in de GGZ-markt van M&I...

Avinty dit jaar niet op Zorg&ICT

Vanwege de grote impact die COVID heeft gehad op de zorg heeft Avinty besloten dit jaar niet deel...

Avinty breidt uit, welkom Avinty Apps!

Op 2 september jl. hebben we een team van 10 specialisten in mobiele applicaties (apps) aan...
Share This