Voor wie is Karify geschikt? 

Karify kan worden ingezet in vele branches en op vele manieren. Onze eHealth modules zijn speciaal afgestemd op cliënten en behandelaren in onderstaande sectoren. Karify is in te zetten voor preventie, programma’s voor familieleden om te leren om te gaan met de problematiek van de cliënt, intake, behandeling en nazorg.

Specialistische GGZ

Krijg weer controle over de wijze waarop u zorg levert, met meer aandacht voor het gesprek en een beslissende rol voor de behandelaar. Karify helpt u om uw tijd zo nuttig mogelijk in te zetten.

eHealth voor basis GGZ

In de basis GGZ is het aansluiten van het zorgpakket op de cliënt van groot belang. Met Karify kunt u gecombineerde of 100% online behandelingen afstemmen op het zorgplan. Zo kunt u in korte tijd veel meer bereiken. Met eHealth-modules voor basis GGZ kunt u uw cliënten op maat begeleiden en ook na behandeling toegang laten behouden tot nuttige online hulpmiddelen of eenvoudig doorverwijzen.

eHealth voor Jeugdhulp

Karify heeft het grootste aanbod van behandel en begeleiding modules voor jeugdGGZ en jeugdzorg. Van dappere kat tot aan adhd modules. Daarnaast ondersteunen wij het systeem via omgevingen voor ouders, om zo te leren omgaan met de problematiek die speelt in een gezin. Met Karify kunt u beveiligd online communiceren met cliënten via chat en video-sessies, digitale informatie aanbieden via een bibliotheek en werken met blended zorg voor het trainen van vaardigheden of het aanleren van nieuwe gedrag.

Arbeid & Vitaliteit

Om te zorgen dat uw organisatie genoeg oog heeft voor het welzijn van medewerkers, biedt Karify u handvatten om de vitaliteit en stressbestendigheid van medewerkers te vergroten en (langdurig) uitval te voorkomen.

Klinieken

Benieuwd wat Karify kan betekenen voor uw specifieke doelgroep? Wij vertellen u graag hoe u het Karify portaal kunt inzetten als de digitale laag voor uw specialistische kliniek of zelfstandig behandelcentrum (ZBC).

RIBW

Bied cliënten bij RIBW’s de mogelijkheid om zelf de regie over hun leven te voeren met behulp van digitale middelen. Stel de eigen wensen en doelen van cliënten centraal, en geef professionals de online tools om deze te helpen verwezenlijken.

Oncologie

Online en blended oplossingen kunnen mensen helpen omgaan met de gevolgen van kanker. Bijvoorbeeld via educatie, zelfhulp, psychosociale begeleiding en psychologische behandeling. UMC’s, ziekenhuizen en instellingen voor psychosociale of psychologische hulp bij kanker maken hiervoor vaak gebruik van Karify.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

8 + 12 =

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor dit contactmoment. In ons Privacy Statement vindt u meer informatie.