Kopzorg in Noord-Holland heeft gekozen voor CARE4 en zal het ECD samen met de CARE4 App gaan gebruiken. Bij Kop-Zorg en Autstekend kun je als kind, jongvolwassene, ouder en opvoedprofessional terecht voor psychosociale vragen binnen de generalistische basis GGZ en voor verschillende vormen van gezinsondersteuning. Kop-Zorg is vooral gespecialiseerd in kinderen en jongvolwassenen met een vorm van autisme. Er wordt hulp geboden voor de gebieden autismespectrum – AD(H)D (tot 18 en boven 18 jaar), psychosociale hulpvragen voor de generalistische basis GGZ en gezinsondersteuning.

Met een team van 60 mensen wordt gewerkt aan zorgbemiddeling, opvoeding, onderwijs, (begeleid) wonen en sport. Kop-Zorg zoekt actief de samenwerking op met jeugdhulpverlening, onderwijs en andere betrokkenen. Het credo is een grenzeloze zorg zonder schotten tussen de verschillende betrokkenen. De hulpvraag staat centraal en Kop-Zorg gaat samen met kind of jongvolwassene en ouders op zoek naar een passend antwoord.

Afgelopen zomer hebben Kop-Zorg en Avinty een selectietraject doorlopen. De sterke zorginhoudelijke ondersteuning van CARE4, alsook het intuïtieve en eenvoudige gebruik in de praktijk waren doorslaggevend voor de keuze. De beschikbaarheid van functionaliteit, die ook in het veld eenvoudig te gebruiken is, geeft Kop-Zorg het vertrouwen dat de werkzaamheden daadwerkelijk in de praktijk goed ondersteund zullen worden. CARE4 zal in de volle breedte worden ingezet samen met de CARE4 App. Vooral de app zal het werk van de hulpverleners onderweg gemakkelijker maken.

“CARE4 gaat ons echt ondersteunen in het dagelijks werk dankzij de uitgebreide ondersteuning van onze zorgprocessen. Het is eenvoudig in gebruik en het systeem denkt echt met ons mee”, aldus Marjolein van Haag, algemeen controller bij Kop-Zorg. Samen met een aantal inhoudelijke is zij nauw betrokken geweest bij het selectieproces.

Wil je weten wat CARE4 voor jouw organisatie kan betekenen?

Share This