Met trots kunnen we melden dat na een intensief ontwikkel- en testtraject op 21 november de VIR-suite (Ecaris en R-EPD) in combinatie met MyHealthConnect van onze partner Enovation door Nictiz/Medmij gekwalificeerd is als een DVZA (Dienstverlener in het Zorgaanbiedersdomein) voor de VIPP5 module 1.

VIPP5 is binnen het VIPP programma het vervolg voor de medisch specialistische zorg, waardoor na het beschikbaar hebben van een patiëntportaal nu ook informatie in de vorm van ZIB’s en documenten via PGO’s beschikbaar worden gesteld aan de patiënt.

Dit is een volgende stap in het betrekken van de patiënt bij het eigen behandelproces. Per 1 juli 2020 is de WVPZ van kracht. Die bepaalt onder andere dat patiënten kosteloos recht hebben op online inzage in het medisch dossier en op een digitaal afschrift hiervan. Onze klanten krijgen een subsidie van het ministerie van VWS om deze doelen te realiseren.

We kunnen nu met volle kracht van start met de ontwikkeling van modules 2 en 3 om ook dat te faciliteren in de ondersteuning van onze revalidatieklanten bij het behalen van hun doelen binnen VIPP5.

Share This