2. Vragenlijst 4DKL

(Jong)volwassenen brengen hun psychosomatische klachten nadien hun behandeling.

Meer informatie

Doelgroep en doel

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL)’ is voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar. Zij krijgen inzicht in hun klachten op het gebied van somatisatie, distress, angst en depressie.

Opbouw

De (jong)volwassenen geven op een 5-puntsschaal (geen klachten - heel vaak of voortdurend) aan welke psychosociale klachten zij in de afgelopen week hebben ervaren. De vragenlijst bestaat uit 50 items gericht op 4 symptoomdimensies: somatisatie, distress, angst en depressie. Na het inleveren van de vragenlijst, lezen zij hoe ze hebben gescoord op elke dimensie.
Deze vragenlijst kan ingezet worden als nameting aan het einde van een behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

Onderbouwing

Deze vragenlijst is ontwikkeld en gevalideerd door Terluin (1996).

Extra informatie

Code

4DKL_nameting

Versie

1.0

Datum laatste wijziging

19 oktober 2020