Avoidance Behaviour

Cliënten leren over de gevolgen van vermijding en hoe ze op een betere manier met situaties om kunnen gaan.