Challenging negative thoughts

Cliënten leren eigen negatieve gedachten te herkennen en uit te dagen, om ze in positieve gedachten om te zetten.