Community Reinforcement Approach (CRA)

De module is gebaseerd op de CRA-aanpak. De cliënt zoekt naar andere activiteiten dan zijn verslaving die een positieve invloed op zijn leven hebben, zoals een nieuwe hobby of een ander slaapritme. De gedachte hierachter is dat de verslaving meer naar de achtergrond verdwijnt als je met andere dingen bezig bent.

Over de module
Help de cliënt bij zijn zoektocht naar activiteiten die de verslaving naar de achtergrond kunnen dringen.

Meer informatie

De module is gebaseerd op de CRA-aanpak. De cliënt zoekt naar andere activiteiten dan zijn verslaving die een positieve invloed op zijn leven hebben, zoals een nieuwe hobby of een ander slaapritme. De gedachte hierachter is dat de verslaving meer naar de achtergrond verdwijnt als je met andere dingen bezig bent.

Help uw cliënt om momenten van rust in te bouwen in zijn dagelijks leven.
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

  • Gebaseerd op CRA
  • Gericht op doelen en kleine successen
  • 5 keuzethema’s

De module bestaat uit 5 sessies:

Mijn verslaving
De cliënt krijgt uitleg over verslaving: wat is het, welke signalen horen erbij en welke gevolgen heeft de verslaving voor jou? Ook wordt de behandelmethode CRA uitgelegd.

Mijn doelen
De cliënt brengt in kaart hoe tevreden hij over verschillende gebieden is. Op basis daarvan stelt hij doelen op waar hij aan gaat werken. Elke stap in de richting van het doel, hoe klein ook, wordt vastgelegd. Er is ook aandacht voor het omgaan met moeilijke momenten.

Functieanalyses
Om meer inzicht in het verslavingsgedrag te krijgen, kunnen er functieanalyses worden ingevuld.

Keuzethema’s
Los van de eigen doelen zijn er vijf keuzethema’s waarmee de cliënt aan de slag kan, namelijk: sociaal netwerk, sociale vaardigheden, plezierige activiteiten, helpende gedachten en problemen oplossen.

Terugvalpreventie
Als afronding van de module maakt de cliënt een terugvalpreventieplan en een noodplan.