Depressie

De module Depressie van Karify kan mensen met een depressie helpen om positiever te denken en meer grip op hun leven te krijgen. Verschillende thema’s komen aan bod. Allereerst, is er aandacht voor de situatie van de cliënt. Welke klachten heeft de cliënt en wat heeft bijgedragen aan het ontstaan van deze klachten?

Over de module
Bevat oefeningen, leesteksten en 4DKL

Meer informatie

De module Depressie van Karify kan mensen met een depressie helpen om positiever te denken en meer grip op hun leven te krijgen. Verschillende thema’s komen aan bod. Allereerst, is er aandacht voor de situatie van de cliënt. Welke klachten heeft de cliënt en wat heeft bijgedragen aan het ontstaan van deze klachten? Vervolgens is er aandacht voor de daginvulling, leefstijl en stressbronnen van de cliënt. Onderzoek samen met uw cliënt op welke gebieden het minder goed gaat en hoe jullie er voor kunnen zorgen dat het beter gaat. Hierna leert uw cliënt om zijn sombere gedachten uit te dagen en om te buigen naar positieve gedachten. Afsluitend is er aandacht voor terugvalpreventie.

Aan het begin en aan het einde van de module worden twee vragenlijsten afgenomen, namelijk de PHQ-9 die depressieve klachten meet en de MHC-SF die positieve geestelijke gezondheid meet. Deze vragenlijsten helpen u om samen met uw cliënt de voortgang te beoordelen.

Deze module vormt een goed fundament voor het behandelen van depressie in een Basis-GGZ traject.
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

  • Opgebouwd uit 8 sessies
  • Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie
  • Zowel online als blended inzetbaar
  • Bepaal zelf de afwisseling met face-to-face contact
  • Geef online feedback
  • Een-op-een contact via veilig mailen

De module Depressie is opgebouwd uit 8 sessies:

Welkom
De cliënt krijgt uitleg over de online behandelomgeving en vult de PHQ-9 en MHC-SF in. Deze vragenlijsten keren aan het einde van de module terug.

Mijn situatie
Wat is een depressie nou eigenlijk? En wat heeft in de situatie van de cliënt bijgedragen aan het ontstaan van de depressieve klachten? In deze sessie draait het om inzicht krijgen en begrip. De cliënt sluit af met doelen opstellen.

Mijn dagstructuur
De cliënt kijkt kritisch naar zijn daginvulling en zet stappen om verschillende activiteiten (weer) op te pakken.

Slapen, eten en bewegen
De cliënt brengt in kaart hoe het gaat op deze gebieden en krijgt per gebied tips.

Minder stress
Er is aandacht voor de stressbronnen en de coping vaardigheden van de cliënt.

Gedachten opsporen
In deze sessie leert de cliënt hoe gedachten je kunnen beïnvloeden. Ook oefent de cliënt met het onder woorden brengen van gedachten.

Gedachten veranderen
De cliënt leert om niet-helpende gedachten te herkennen en om te buigen naar positieve gedachten.

Afsluiting
De cliënt vult de PHQ-9 en MHC-SF opnieuw in. Gaat het beter met de cliënt? Verder is er aandacht voor het vasthouden van vooruitgang en terugvalpreventie.

Gedurende de module kan de cliënt de dagboeken Stemmingsmeter, G-schema en Positief logboek bijhouden.