Gedachten uitdagen

Cliënten leren eigen niet kloppende gedachten te herkennen en op een andere manier naar gedachten te kijken, zodat zij zich betere voelen.