Intake Module

Zet deze online module voorafgaand aan het intakegesprek in. Het primaire doel van de online intake is om informatie te verzamelen, bijvoorbeeld over het functioneren van de cliënt op verschillende leefgebieden. Zo krijgen zowel cliënt als behandelaar al vroeg in het traject een goed beeld van de klachten en problemen van de cliënt.

Over de module
Informeer uw cliënt over het intakegesprek en verzamel informatie over hem.

Meer informatie

Zet deze online module voorafgaand aan het intakegesprek in. Het primaire doel van de online intake is om informatie te verzamelen, bijvoorbeeld over het functioneren van de cliënt op verschillende leefgebieden. Zo krijgen zowel cliënt als behandelaar al vroeg in het traject een goed beeld van de klachten en problemen van de cliënt. Het tweede doel is om de cliënt te informeren over het intakegesprek: wat houdt het precies in en wat kan de cliënt verwachten? Na het intakegesprek zet de cliënt in de online intake module zijn belangrijkste klachten op een rijtje en stelt hij doelen op.

Benut eventuele wachttijd optimaal! Laat uw cliënt alvast online starten.
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

  • Opgebouwd uit 4 onderdelen
  • Bied uw cliënt een online welkom
  • Inzetbaar voorafgaand aan het intakegesprek
  • Benut eventuele wachttijd optimaal
  • Een-op-een contact via veilig mailen

Deze module bestaat uit 4 onderdelen:

Welkom
De cliënt krijgt uitleg over het intakegesprek en de opbouw van de module.

Jouw leven
De cliënt beantwoordt algemene vragen over verschillende leefgebieden zoals het gezin, sociaal netwerk en werk.

Jouw klachten in beeld
De cliënt staat stil bij de reden van aanmelding, zijn klachten en zijn behandelgeschiedenis. Ook beschrijft hij zijn levensloop. Nu is de cliënt klaar voor het intakegesprek.

Jouw doelen op een rijtje
Deze opdrachten maakt de cliënt na het intakegesprek. De cliënt maakt een overzicht van zijn belangrijkste klachten en problemen. Hierna stelt hij doelen op.