Je leven op z’n kop

De module ‘Je leven op z’n kop’ is ontwikkeld voor jongvolwassenen (16-25 jaar) die één of meerdere heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt. Er is bijvoorbeeld iemand in zijn omgeving overleden, of hij heeft een ongeluk of ramp meegemaakt. In deze module brengt de jongvolwassene de gebeurtenis en zijn huidige klachten in kaart.

Over de module
Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen?

Meer informatie

De module ‘Je leven op z’n kop’ is ontwikkeld voor jongvolwassenen (16-25 jaar) die één of meerdere heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt. Er is bijvoorbeeld iemand in zijn omgeving overleden, of hij heeft een ongeluk of ramp meegemaakt.

In deze module brengt de jongvolwassene de gebeurtenis en zijn huidige klachten in kaart. Hierna worden opdrachten aangeboden die hem helpen zichzelf goed in de gaten te houden, goed voor zichzelf te zorgen en te stimuleren er een positieve kijk op het leven op na te houden. Op basis van de module kan ingeschat worden welke eventuele verdere zorg de jongvolwassene nodig heeft. De module bestaat uit 8 opdrachten en 1 dagboek.

Nuttige module voor jongeren tussen 16 en 25 die iets heftigs hebben meegemaakt.
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

 • Gratis module
 • Opgebouwd in 8 opdrachten
 • Voor jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar
 • Inclusief positief logboek
 • Breng problemen in kaart en verken eventuele vervolgstappen

Deze module bestaat uit 8 opdrachten en 1 dagboek:

 • Wat is een ingrijpende gebeurtenis?
 • Wat heb jij meegemaakt?
 • Wat doet het met je?
 • Hoe gaat het nu met je?
 • Hoe zit het met jouw veerkracht?
 • Als je je rot voelt..
 • Houd een positief logboek bij
 • Einde!