Kind – Ik heb autisme

Zet de module ‘Ik heb autisme’ in bij kinderen met autisme in de leeftijdscategorie 8-12 jaar. De module is erop gericht kinderen informatie te geven over autisme. Ook worden er praktische tips gegeven hoe zij om kunnen gaan met hun autisme. Het kind gaat in deze module op spelende wijze samen met Astronaut Chris op

Over de module
Psycho-educatie module over autisme voor kinderen van 8-12 jaar.

Meer informatie

Zet de module ‘Ik heb autisme’ in bij kinderen met autisme in de leeftijdscategorie 8-12 jaar. De module is erop gericht kinderen informatie te geven over autisme. Ook worden er praktische tips gegeven hoe zij om kunnen gaan met hun autisme.

Het kind gaat in deze module op spelende wijze samen met Astronaut Chris op reis naar de maan. Het kind doorloopt de hele module aan de hand van een kaart van het heelal, waarop steeds wordt aangegeven waar hij zich bevindt. Het kind leert over autisme door stukjes tekst te lezen en vragen over zichzelf te beantwoorden. Ook bevat de module quizvragen, leuke weetjes en filmpjes over autisme. Elke keer als het kind een opdracht afrondt, verdient hij een deel van een (digitaal) astronautenpak, zodat hij aan het einde een volwaardig astronaut is!

De volgende vragen staan centraal:

  • Wat is autisme?
  • Wat zijn de oorzaken en gevolgen van autisme?
  • Hoe kun je omgaan met autisme?

Geef kinderen op een leuke en makkelijke manier inzicht in autisme.
Mijke Kerklaan
Content Developer

  • Spelenderwijs leren
  • Doelgroep 8 tot 12 jarigen
  • Inclusief video, afbeeldingen en quizvragen
  • Bijbehorende module voor ouders beschikbaar
  • Gratis verkrijgbaar

De module ‘Ik heb autisme’ bestaat uit de volgende onderdelen:

Wat is autisme?

In dit hoofdstuk wordt het kind welkom geheten door Astronaut Chris. Vervolgens leert het kind wat autisme precies is, welke kenmerken erbij horen en wat de sterke kanten van autisme zijn.

Waar komt autisme vandaan?

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het ontstaan van autisme. Er wordt uitleg gegeven over de hersenen en er wordt ingegaan op de gevolgen die het kind ervaart.

Wat kun je doen aan autisme?

Het kind leert om te gaan met autisme. Er wordt onder andere informatie gegeven over behandelmogelijkheden en tips die kunnen helpen. Zo bedenkt het kind alvast wat hij kan doen als hij zich rot voelt. Ook bedenkt hij wat hij kan doen als hij zich verveelt.

Afsluiting

In de afsluitende opdracht krijgt het kind de gelegenheid om vragen te stellen. Ook maakt hij of zij een korte samenvatting over wat hij of zij heeft geleerd.