Lekker in je vel

Zet deze eHealth module in voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar die somber zijn. De module bestaat uit 8 verschillende thema’s. Help de jongere om zijn aandacht meer te richten op de positieve dingen in het leven en om actiever te worden. De oefeningen in de module zijn voorzien van illustraties, video’s

Over de module
Module over somberheid bij jongeren van 12 t/m 16

Meer informatie

Zet deze eHealth module in voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar die somber zijn. De module bestaat uit 8 verschillende thema’s. Help de jongere om zijn aandacht meer te richten op de positieve dingen in het leven en om actiever te worden. De oefeningen in de module zijn voorzien van illustraties, video’s en ervaringsverhalen. Bij de ontwikkeling is extra aandacht besteed aan het ‘gemotiveerd’ houden van jongeren.

Help jongeren om actiever te worden, en de positieve dingen in het leven op te merken en te waarderen.
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

  • Behandelt 8 thema’s omtrent somberheid
  • Laagdrempelige, korte oefeningen
  • Inclusief video’s en illustraties
  • Bevat ervaringsverhalen
  • Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar

De module somberheid bestaat uit 8 thema’s:

Somberheid: wat is het?

In dit onderdeel leert de jongere meer over somberheid. Wat is het, welke klachten horen erbij, hoe ontstaat somberheid en welke gevolgen heeft het? Ook bedenkt de jongere welke stappen hij kan zetten om zich beter te voelen.

Leuke activiteiten

In deze sessie krijgt de jongere ondersteuning bij het ondernemen van leuke activiteiten.

Anders denken

In dit onderdeel leert de jongere hoe je vervelende gedachten om kunt buigen naar fijnere gedachten.

Positief zijn over jezelf

De jongere staat bewust stil bij alle dingen die goed gaan, de dingen waar hij dankbaar voor is en de dingen die hij goed kan.

Oplossen van problemen

De jongere oefent met het oplossen van problemen.

Jij & de mensen om je heen

De jongere brengt in kaart hoeveel steun hij ervaart en of hij iets anders zou willen zien op het gebied van zijn netwerk. Verder krijgt de jongere praktische tips over het omgaan met anderen, eenzaamheid en social media.

Voor jezelf zorgen

De jongere beoordeelt hoe het op verschillende leefgebieden met hem gaat en bedenkt vervolgens hoe hij ervoor kan zorgen dat het beter gaat. Ook krijgt de jongere informatie over stress en krijgt hij tips om hiermee om te gaan.

Afronding

In dit onderdeel vat de jongere kort voor zichzelf samen waar hij aan heeft gewerkt, welke positieve ervaringen hij heeft opgedaan en hoe hij naar de toekomst kijkt. Ook geeft hij zijn mening over de module.