Mijn kind heeft ADHD

Ouders of verzorgers van kinderen met ADHD krijgen informatie over ADHD en tips om met ADHD van hun kind om te gaan.