Mijn kind heeft ADHD

Zet de module ‘Mijn kind heeft ADHD’ in bij ouders of verzorgers van een kind met ADHD. De module is erop gericht de ouders of verzorgers informatie te geven over ADHD. Ook worden er praktische handvatten geboden om met de ADHD van hun kind om te gaan. Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met concentreren, bewegen veel

Over de module
Leer de ouder hoe het kind te ondersteunen in het omgaan met ADHD

Meer informatie

Zet de module ‘Mijn kind heeft ADHD’ in bij ouders of verzorgers van een kind met ADHD. De module is erop gericht de ouders of verzorgers informatie te geven over ADHD. Ook worden er praktische handvatten geboden om met de ADHD van hun kind om te gaan.

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met concentreren, bewegen veel en zijn impulsief. Zeker in de eerste periode na het horen van de diagnose, stapelen de vragen bij ouders zich vaak in hoog tempo op. Wat is ADHD precies? Wat betekent dit voor mijn kind? Wat betekent dit voor mij en het gezin? Wat kan ik doen voor mijn kind? De informatie in deze module kan ouders of verzorgers helpen om deze vragen te beantwoorden.

De volgende vragen staan centraal:

  • Wat houdt ADHD in?
  • Wat zijn de oorzaken en gevolgen van ADHD?
  • Hoe kun je omgaan met ADHD?
  • Waar kan ik betrouwbare informatie vinden, en welke apps zijn er?

Bied ouders handvatten om met de ADHD van hun kind om te gaan. Geef hen inzicht in het ontstaan ervan, de gevolgen en de behandelmogelijkheden
Mijke Kerklaan - Content Developer

  • Gratis verkrijgbaar
  • Bevat informatie + handvatten
  • Doelgroep ouders van kinderen met ADHD
  • Helpt bij beantwoorden vragen over ADHD
  • Bijbehorende module voor kinderen beschikbaar

Deze module behandelt de volgende onderdelen:

Wat houdt ADHD in?

In dit hoofdstuk leert de ouder wat ADHD is, welke vormen er zijn en wat de sterke kanten van ADHD zijn. Ook wordt stilgestaan bij het moment dat het kind de diagnose ADHD kreeg.

Oorzaken en gevolgen van ADHD

De ouder krijgt informatie over het ontstaan van ADHD, wat de gevolgen zijn voor het kind, en wat de gevolgen zijn voor henzelf en het gezin.

Wat helpt bij ADHD?

In dit hoofdstuk leert de ouder hoe hij of zij het kind kan ondersteunen in het omgaan met ADHD. De behandelmogelijkheden worden besproken. Daarnaast krijgt de ouder tips in het omgaan met ADHD. Er wordt onder andere informatie gegeven over het bieden van structuur, duidelijkheid en overzicht en het voorkomen van een negatieve spiraal.

Afsluiting

In dit afsluitende hoofdstuk kan de ouder handige en betrouwbare websites van ondersteunende instanties vinden. Ook wordt er verwezen naar een aantal apps die als hulpmiddel kunnen worden gebruikt. Tot slot krijgt de ouder de gelegenheid vragen te stellen. Ook maakt hij of zij een korte samenvatting over wat hij of zij heeft geleerd.