Mijn kind heeft autisme

Zet de module ‘Mijn kind heeft autisme’ in bij ouders of verzorgers van een kind met autisme. De module is erop gericht de ouders of verzorgers informatie te geven over autisme. Ook worden er praktische handvatten geboden om om te gaan met het autisme van hun kind. Kinderen met autisme hebben vaak moeite met veranderingen, contact maken,

Over de module
Geeft ouders antwoorden op vragen over autisme.

Meer informatie

Zet de module ‘Mijn kind heeft autisme’ in bij ouders of verzorgers van een kind met autisme. De module is erop gericht de ouders of verzorgers informatie te geven over autisme. Ook worden er praktische handvatten geboden om om te gaan met het autisme van hun kind.

Kinderen met autisme hebben vaak moeite met veranderingen, contact maken, het begrijpen van anderen en drukke situaties of harde geluiden. Zeker in de eerste periode na het horen van de diagnose, stapelen de vragen bij ouders zich vaak in hoog tempo op. De informatie in deze module kan ouders of verzorgers helpen om deze vragen te beantwoorden.

De volgende vragen staan centraal:

  • Wat is autisme?
  • Wat zijn de oorzaken en gevolgen van autisme?
  • Hoe kun je omgaan met autisme?
  • Waar kan ik betrouwbare informatie vinden, en welke apps zijn er?

Informeer ouders over autisme, en wat het betekent om een kind met autisme te hebben.
Mijke Kerklaan - Content Developer

  • Gratis verkrijgbaar
  • Bevat informatie + handvatten
  • Doelgroep ouders van kinderen met autisme
  • Helpt bij beantwoorden vragen over autisme
  • Bijbehorende module voor kinderen beschikbaar

Deze module behandelt de volgende onderwerpen:

Wat is autisme?

In dit hoofdstuk leert de ouder wat autisme is, welke vormen er zijn en wat de sterke kanten van autisme zijn. Ook wordt stilgestaan bij het moment dat het kind de diagnose autisme kreeg.

Oorzaken en gevolgen

De ouder krijgt informatie over het ontstaan van autisme, wat de gevolgen zijn voor het kind, en wat de gevolgen zijn voor henzelf en het gezin.

Omgaan met autisme

In dit hoofdstuk leert de ouder hoe hij of zij het kind kan ondersteunen in het omgaan met autisme. Er wordt onder andere informatie gegeven over het bieden van structuur, duidelijkheid en begrip en het voorkomen van overprikkeling. Ook worden de behandelmogelijkheden bij autisme besproken.

Websites, apps & filmpjes

In dit onderdeel kan de ouder handige en betrouwbare websites van ondersteunende instanties vinden. Ook wordt er verwezen naar een aantal apps die als hulpmiddel kunnen worden gebruikt. Tevens bevat dit onderdeel een aantal extra filmpjes over autisme.

Afsluiting

In dit afsluitende hoofdstuk krijgt de ouder de gelegenheid vragen te stellen. Ook maakt hij of zij een korte samenvatting over wat hij of zij heeft geleerd.