Mindfulness

Zet Mindfulness in als aanvullende module bij diverse soorten problematiek zoals blijvende rusteloosheid, spanning of stress. De module is opgebouwd uit uitleg over mindfulness en bijbehorende oefeningen. Er is in het bijzonder aandacht voor de invloed van gedachten en manieren om mindfulness in het dagelijks leven toe te passen. Zowel aan het begin als het

Over de module
Aanvullende module bij behandeling diverse soorten problematiek zoals blijvende rusteloosheid, spanning of stress.

Meer informatie

Zet Mindfulness in als aanvullende module bij diverse soorten problematiek zoals blijvende rusteloosheid, spanning of stress. De module is opgebouwd uit uitleg over mindfulness en bijbehorende oefeningen. Er is in het bijzonder aandacht voor de invloed van gedachten en manieren om mindfulness in het dagelijks leven toe te passen. Zowel aan het begin als het eind van de module wordt er een vragenlijst ingevuld, zodat de cliënt zijn voortgang kan monitoren.

Help uw cliënt om momenten van rust in te bouwen in zijn dagelijks leven.
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

  • Gratis
  • Voorzien van verhelderende illustraties en filmpjes
  • Diverse mindfulness oefeningen gericht op ademhaling, gevoelens, lichamelijke sensaties en gedachten
  • Aandacht voor strategieën om mindfulness in het dagelijks leven toe te passen

Allereerst wordt er algemene informatie gegeven over mindfulness en de automatische piloot. Hierna vult de cliënt een vragenlijst in om zijn startniveau van mindfulness te bepalen. Aan het einde van de module vult de cliënt deze vragenlijst nogmaals in om te zien of er iets veranderd is.

Dan is er aandacht voor zaken die het oefenen in de weg kunnen zitten en worden verschillende mindfulness oefeningen toegelicht. De cliënt kiest oefeningen uit die hij goed bij zichzelf vindt passen en gaat hiermee aan de slag. Hij registreert steeds hoe het oefenen gaat. Verder wordt er ingegaan op de invloed van gedachten en strategieën die het toepassen van mindfulness in de dagelijkse praktijk vergemakkelijken. Afsluitend maakt de cliënt een plan waarin hij aangeeft hoe hij mindfulness de komende periode blijft inzetten.