My life: Vrienden

Deze ehealth module kan worden ingezet bij jongeren vanaf 16 jaar die ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van vriendschap. In de module wordt informatie over vriendschappen en het ervaren van steun aangeboden. Veelvoorkomende problemen op het gebied van vriendschap worden besproken. De jongere reflecteert op zijn of haar eigen vriendschappen, ontvangt tips en leert vaardigheden die

Over de module
Behandelt voordelen & problemen van vriendschappen, biedt inzicht in vrienden van cliënt.

Meer informatie

Deze ehealth module kan worden ingezet bij jongeren vanaf 16 jaar die ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van vriendschap. In de module wordt informatie over vriendschappen en het ervaren van steun aangeboden. Veelvoorkomende problemen op het gebied van vriendschap worden besproken.

De jongere reflecteert op zijn of haar eigen vriendschappen, ontvangt tips en leert vaardigheden die helpen bij het omgaan met problemen op vriendschapsgebied. Vervolgens wordt de jongere aangespoord om deze vaardigheden toe te passen in de praktijk.

Ondersteun jongeren die tegen problemen aanlopen op het gebied van vriendschappen.
Met behulp van filmpjes, weetjes en tips leren zij hiermee omgaan.
Mijke Kerklaan - Content Developer

 • Gratis eHealth module
 • Voor jongeren v.a. 16 jaar
 • Bevat filmpjes, weetjes en tips
 • Leer vaardigheden over omgaan met vrienden
 • Educatie, veelvoorkomende problemen en reflectie

Deze module is opgebouwd in 4 sessies:

Inleiding

In deze sessie wordt uitgelegd wat de jongere kan verwachten van deze module. De jongere vult in wat hij/zij lastig vindt op het gebied van vriendschap en geeft aan wat hij/zij wil leren. Tevens worden de voordelen van goede vriendschappen besproken.

Wat is vriendschap?

In deze sessie wordt dieper ingegaan op het begrip vriendschap. Wat zijn de kenmerken en welke soorten vriendschap zijn er? De jongere brengt zijn/haar vriendschap(pen) in kaart en wordt aan het denken gezet over zijn/haar rol als vriend. Tevens wordt de jongere aangespoord om iemand te betrekken bij het doorlopen van de module.

Eerste hulp bij vriendschappen

Aan de hand van 6 thema’s worden veelvoorkomende problemen op het gebied van vriendschap besproken. Dit zijn:

 • Als vrienden maken niet vanzelf gaat
 • Small talk, hoe doe je dat?
 • Eenzaamheid
 • Assertiviteit
 • Foute vrienden
 • Ruzie met vrienden

 

De jongere krijgt informatie, brengt in kaart waar hij/zij moeite mee heeft en krijgt tips. Tevens wordt de jongere aangespoord om actief aan de slag te gaan met de geleerde vaardigheden, door ze in de praktijk toe te passen.

Afronding

Aan het einde van de module evalueert de jongere de module. Zijn de opgestelde doelen (deels) bereikt? Verder wordt er aandacht besteed aan het schrijven van een plan voor de toekomst. Dit helpt de jongere om zijn of haar vooruitgang vast te houden. Tot slot staat de jongere stil bij het onderhouden van vriendschappen; hoe geef je je vriendschappen een positieve boost?