Omgaan met innerlijke ervaringen

Cliënten leren om ruimte te maken voor innerlijke ervaringen. Ze leren om minder te vechten tegen wat er in hen omgaat.

Meer informatie