Omgaan met trek

Cliënten krijgen inzicht in hun alcoholgebruik en leren hoe zij het alcoholgebruik kunnen veranderen.