Pakket Online Herstelondersteuning

Pakket met eHealth modules voor mensen die zelf actief hun situatie willen bijhouden of verbeteren. Bevat opdrachten en dagboeken die breed inzetbaar en geschikt zijn voor mensen met uiteenlopende psychische kwetsbaarheden. De modules sluiten goed aan bij bijvoorbeeld FACT-zorgverlening voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Belangrijke onderdelen: Zinvolle daginvulling, uitleg over over psychose, uitleg

Over de module
Breed inzetbare opdrachten en dagboeken voor mensen met uiteenlopende psychische kwetsbaarheden.

Meer informatie

Pakket met eHealth modules voor mensen die zelf actief hun situatie willen bijhouden of verbeteren. Bevat opdrachten en dagboeken die breed inzetbaar en geschikt zijn voor mensen met uiteenlopende psychische kwetsbaarheden. De modules sluiten goed aan bij bijvoorbeeld FACT-zorgverlening voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Belangrijke onderdelen: Zinvolle daginvulling, uitleg over over psychose, uitleg over verslaving, signaleringsplan, slaaphygiëne, dagboeken en registraties. Ontwikkeld in co-creatie met EPA-professionals en ervaringsdeskundigen.

Laat cliënten zelf actief werken aan hun situatie door hen laagdrempelig kennis te laten maken met eHealth.
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

  • Gratis
  • Bevat video-educatie
  • Case-gebaseerd samenwerken
  • Bevat signaleringsplan, dagboeken en registraties
  • Ontwikkeld met ervaringsdeskundigen en FACT-professionals

Het pakket met EPA-modules bestaat uit 5 onderdelen:

Zinvolle daginvulling

De cliënt gaat actief op zoek naar zijn mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wat kan hij doen voor anderen? Wat geeft hem een positief gevoel? En hoe kan hij zijn leven zinvoller inrichten?

Signaleringsplan

Met dit plan brengt de cliënt in kaart wat hij nodig heeft om zich goed te (blijven) voelen. Hij schrijft op waar hij aan merkt dat hij niet of juist wél lekker in zijn vel zit en bedenkt acties die zijn positieve gevoelens versterken. Zodra de cliënt merkt dat het minder goed gaat, kan hij het plan erbij pakken en bekijken welke acties hij opgeschreven heeft.

Dagboeken en registraties

Deze breed inzetbare registratie-opdrachten behandelen de onderwerpen:

  • Hoe gaat het met mij?
  • Stemmingsmeter
  • Mijn leefstijl
  • Positief logboek

Slaaphygiëne

Deze module geeft informatie over slapen en veelvoorkomende slaapproblemen. De cliënt houdt een slaapdagboek bij, brengt in kaart welke slaapproblemen hij ervaart en gaat vervolgens actief aan de slag met het verbeteren van zijn slaapgewoontes.

Wat houdt een psychose in?

Deze module geeft uitleg over psychose: over wat het is, welke kenmerken erbij horen, de gevolgen en behandelmogelijkheden. Het doel van de module is dat de cliënt en belangrijke mensen in zijn omgeving begrijpen wat er aan de hand is en hoe de cliënt hier zo goed mogelijk mee om kan gaan.

Wat houdt verslaving in?

De cliënt leert wat een verslaving is, welke signalen erbij horen, en welke gevolgen een verslaving kan hebben. Ook krijgt de cliënt informatie over welke behandelingen er mogelijk zijn. Verder wordt er een oefening aangeboden over de voor- en nadelen van middelengebruik.