Plannen

Cliënten leren betere planvaardigheden, zoals het gebruiken van een agenda, opdelen van taken en omgaan met afleiding.

Meer informatie