Psycho-educatie Autisme

Cliënten leren wat autisme is, onderzoeken welke eigenschappen zij herkennen en welke invloed dit heeft op (dreigend) delictgedrag.