Psycho-educatie Depressie

Cliënten leren wat een depressie is, onderzoeken welke klachten zij herkennen en welke invloed dit heeft op problemen en (dreigend) delictgedrag.