Rollenspel

Cliënten spelen spannende sociale situaties na in een rollenspel en leren welke effecten zelfgerichte aandacht en veiligheidsgedrag hebben.