Ruimte maken (acceptatie)

Cliënten leren in verschillende oefeningen ruimte maken voor vervelende gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen.

 6,25