Sociaal netwerk

Cliënten krijgen inzicht in hun eigen sociaal netwerk en leren waarom een sociaal netwerk belangrijk is.

Meer informatie