Sociale angst

Zet deze module in voor cliënten die vanwege sociale angst in hun functioneren belemmerd worden. U kunt de cliënt inzicht geven in het ontstaan van zijn angst. Breng vervolgens samen met uw cliënt zijn sociale netwerk en sociale vaardigheden in kaart, en bekijk waar mogelijkheden liggen tot versteviging.

Over de module
5 fases, 34 opdrachten

Meer informatie

Zet deze module in voor cliënten die vanwege sociale angst in hun functioneren belemmerd worden. U kunt de cliënt inzicht geven in het ontstaan van zijn angst. Breng vervolgens samen met uw cliënt zijn sociale netwerk en sociale vaardigheden in kaart, en bekijk waar mogelijkheden liggen tot versteviging. Er is ook aandacht voor het vermijdingsgedrag van de cliënt. Aan de hand van oefeningen leert uw cliënt om de vermijding te doorbreken.

Laat de cliënt ontdekken wat hij zelf kan doen om zijn sociale angst te verminderen.
Henriëtta Dijkstra - Content manager

  • Gratis
  • Opgebouwd uit 5 fases
  • Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie
  • Zowel online als blended inzetbaar
  • Bepaal zelf de afwisseling met face-to-face contact
  • Geef online feedback
  • Een-op-een contact via veilig mailen
  • Inzetbaar voor een onbeperkt aantal cliënten

De module Sociale angst bestaat uit 5 fases:

Fase 1: Inzicht in mijn problemen
De cliënt brengt zijn klachten, levensloop en doelen in kaart. Verder wordt er informatie aangeboden over het ontstaan en de gevolgen van sociale angst.

Fase 2: Ervaren
Door middel van taakconcentratie oefeningen leert de cliënt zijn aandacht beter te verdelen, zodat de cliënt minder op zichzelf let. Ook worden de eerste stappen gezet in het aangaan van moeilijke situaties die normaal gesproken vermeden worden.

Fase 3: Denken
Het opsporen en veranderen van negatieve gedachten vormt een belangrijk onderdeel van deze behandeling. Dit doet de cliënt aan de hand van het G-schema, een oefening over denkfouten en de successenregistratie.

Fase 4: Sociale situaties en stress
In deze fase wordt aandacht besteed aan het sociale netwerk en de sociale vaardigheden van de cliënt. Hierna brengt de cliënt in kaart welke situaties hij vermijdt en probeert hij juist met deze situaties de confrontatie aan te gaan. Ook worden ontspanningsoefeningen aangeboden die eventueel kunnen helpen om de spanning in moeilijke situaties te verminderen.

Fase 5: Vooruitkijken
Dit is de afrondende fase van de behandeling. De cliënt stelt een terugvalpreventieplan op.