Van start met ACT

Cliënten leren wat ACT is en waar het uit bestaat. Ze leren dat ACT een nieuwe manier biedt om met pijnlijke innerlijke ervaringen om te gaan.

Meer informatie