Veranderdoel en zelfcontrolemaatregelen

Volwassenen die hun gokgedrag willen veranderen werken stapsgewijs aan hun functie-analyse en terugvalpreventieplan.