Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen – COMET

‘Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen’ is een zelfbeeldtraining, gebaseerd op het gelijknamige werkboek van Kees Korrelboom. De training is voor mensen die vaak te negatief over zichzelf denken. In deze COMET (Competitive Memory Training) module leert men meer oog te krijgen voor zijn/haar positieve kanten, waardoor een te negatief zelfbeeld meer in balans kan worden gebracht.

Over de module
Zelfbeeldtraining gebaseerd op het werkboek van Kees Korrelboom

 10,00

Meer informatie

‘Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen’ is een zelfbeeldtraining, gebaseerd op het gelijknamige werkboek van Kees Korrelboom. De training is voor mensen die vaak te negatief over zichzelf denken. In deze COMET (Competitive Memory Training) module leert men meer oog te krijgen voor zijn/haar positieve kanten, waardoor een te negatief zelfbeeld meer in balans kan worden gebracht.

De module bestaat uit 7 sessies die stapsgewijs doorlopen worden en een afsluitende evaluatie. In elke sessie wordt informatie gegeven en maakt men opdrachten. Deze training is ontwikkeld als een blended behandeling, waarbij de online sessies afgewisseld worden met face-to- face contact.

  • Prijs per behandeling
  • Opgebouwd in 7 stappen (9 sessies)
  • Inclusief Rosenberg Self-esteem Scale
  • Bevat informatie, opdrachten en oefeningen
  • Inzetbaar als blended behandeling, wissel online sessies af met face-to-face gesprekken
  • Geef online feedback
  • Een-op-een contact via veilig mailen

Deze module bestaat uit 1 welkomstsessie en 8 sessies die stapsgewijs doorlopen worden:

In de welkomstsessie wordt de training geïntroduceerd en wordt een vragenlijst ingevuld: de Rosenberg Self-esteem Scale. Deze vragenlijst wordt ook na het doorlopen van de hele training ingevuld, waardoor een vergelijking gemaakt kan worden.

Stap 1 t/m 3 – Negatief zelfbeeld vaststellen en positieve eigenschappen bedenken (sessie 1)

In deze sessie worden de eerste drie stappen van de zelfbeeldtraining behandeld. Er wordt stilgestaan bij de inhoud van het negatieve zelfbeeld, er wordt achtergrondinformatie gegeven en er wordt aandacht besteed aan positieve eigenschappen.

Stap 4 – Positieve eigenschappen versterken (sessie 2)

In deze sessie wordt meer aandacht besteed aan positieve eigenschappen en worden deze versterkt.

Stap 5a en 5b – Imaginatie en positieve zelfspraak (sessie 3)

In deze sessie wordt wederom aandacht besteed aan positieve eigenschappen. Dit keer door middel van 2 methoden: imaginatie en zelfspraak.

Stap 5c – Lichaamshouding en gezichtsuitdrukking (sessie 4)

Ook in deze sessie wordt er aandacht besteed aan het voelbaar maken van de positieve eigenschappen. Nu wordt er een derde element toegevoegd; lichaamshouding en gezichtsuitdrukking.

Stap 5d – Muziek (sessie 5)

In deze sessie wordt gebruik gemaakt van muziek om zich beter te voelen en te focussen op het positieve.

Stap 6 – ‘Immuun maken’ (sessie 6)

In deze en de volgende stap van de zelfbeeldtraining wordt het versterkte positieve zelfbeeld gekoppeld aan situaties (triggers) die in het verleden – en wellicht nog steeds – negatieve zelfbeoordelingen opriepen.

Stap 7 – De EHBO-maatregel (sessie 7)

Net als in de vorige sessie staat het verbinden van positieve zelfbeoordeling aan moeilijke situaties centraal. Dit gebeurt onder andere door het toepassen van de EHBO-maatregel, een methode om om te gaan met het negatieve gevoel wat kan optreden.

Afsluiting en evaluatie (sessie 8)

In deze sessie wordt stilgestaan bij het verloop van de training en wordt wederom de Rosenberg Self-esteem Scale ingevuld.