Vermijdingsgedrag

Cliënten onderzoeken hun eigen vermijdingsgedrag en brengen in kaart welke dingen zij doen om een gevoel van veiligheid te krijgen. Ze gaan situaties die angst oproepen opzoeken.