Wat is een delictanalyse?

Volwassenen die een delict hebben gepleegd onderzoeken welke factoren van invloed zijn geweest op het delict om dit in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie