Weekplanning

Cliënten stellen een weekplanning op om zicht te krijgen op activiteiten die ze willen of moeten uitvoeren.