Weet wat je kan – LVB

Weet wat je kan bestaat uit twee eHealth modules voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. De module voor cliënten richt zich op mensen die moeite hebben met of in de problemen zijn gekomen door de LVB. Het doel van deze module is om problemen die door de LVB veroorzaakt worden.

Over de module
Dubbelmodule voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten.

Meer informatie

Weet wat je kan bestaat uit twee eHealth modules voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. De module voor cliënten richt zich op mensen die moeite hebben met of in de problemen zijn gekomen door de LVB. Het doel van deze module is om problemen die door de LVB veroorzaakt worden te verminderen en herhaling daarvan te voorkomen. Om te leren omgaan met de problemen leert de cliënt de betekenis van LVB in het leven te herkennen, kan hij aangeven wat moeilijk voor hem is en leert hij open te staan voor hulp en advies.

De eHealth module voor naasten informeert de gebruiker over LVB, en ondersteunt hem of haar in het contact met de LVB-er. Op een luchtige manier worden veelvoorkomende problemen en sterke kanten doorgenomen. Ook krijgt de naaste tips voor de omgang, het samenwerken met hulpverlening en het goed zorgen voor jezelf. De module is een zelfhulptraining. Dit betekent dat de naaste de gehele module zelfstandig kan doorlopen. Ook naasten die zelf op LVB functioneren kunnen de module doorlopen.

De online module is gebaseerd op de ‘papieren’ module ‘Weet wat je kan, in gesprek over LVB’ (© Trajectum 2015). De theoretische onderbouwing van deze eHealth module vind je hier. De module is mogelijk gemaakt door subsidie van het KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg).

Een methode om met de cliënt en zijn naasten op een luchtige manier het gesprek aan te gaan, hen te informeren en te adviseren over LVB.
Henriëtta Dijkstra - Content Manager

 • Korte eenvoudige teksten
 • Laagdrempelige aanklikoefeningen
 • Inclusief video’s, cartoons en illustraties
 • Mogelijk gemaakt door het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)
 • Ontwikkeld voor forensische psychiatrie, ook toepasbaar in andere instellingen waar mensen met LVB professionele hulp ontvangen
 • Voor 18 jaar en ouder

De module ‘Weet wat je kan’ voor cliënten met een LVB bestaat uit 9 sessies:

 • Welkom
 • Jezelf leren kennen
 • LVB in het dagelijks leven
 • Zelfvertrouwen
 • Vooruit komen
 • Problemen voorkomen
 • Je laten horen
 • Een goede toekomst
 • Weet wat je kan!

 

Weet wat je kan (voor naasten) bestaat uit 3 sessies:

 • Welkom
 • Wat is LVB?
 • Hoe help ik iemand met LVB?