Weigeren van aangeboden alcohol

Cliënten krijgen inzicht in hun alcoholgebruik en leren hoe zij het alcoholgebruik kunnen veranderen.