Zelfbeeld

Volwassenen met ADHD leren wat zelfbeeld is en hoe het ontstaat. Ze leren aandacht te hebben voor hun sterke kanten.

Meer informatie